אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש תחום החברה הערבית, סיוע לימודי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588073
תפקיד: דיקן בית ספר למדעים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248505
תפקיד: ראש בית ספר למדעים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588193
תפקיד: מזכיר אקדמי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588037
תפקיד: רכז תמיכה טכנית
טלפון: 08-8588100
תפקיד: רכזת
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588168
תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588132
תפקיד: ראש צוות פיתוח והטמעה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588084-2
תפקיד: ראש פיתוח תכניות אקדמיות
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: רכז פדגוגי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248526
Page 17 of 20