אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש אגף כספים ורכש
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588135
תפקיד: ראש החוג למדעים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588111
תפקיד: מתאמת רכש והזמנות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588199
תפקיד: רכזת תכנית רג"ב
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248510
תפקיד: מנהלת תכנית קהילות הסטודנטים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 052-4854989
תפקיד: ראש התכנית למצוינים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248511
תפקיד: יועצת לימודים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת הערכה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588017
תפקיד: ראש צוות טלמרקטינג ומ"מ ראש צוות יועצות רישום
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש המסלול היסודי והעל יסודי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588197
Page 9 of 20