אלפון אנשי סגל

תפקיד: מרצה
תפקיד: יועצת המכינות ואחראית על הכוון מקצועי להמשך לימודים
דוא"ל: vered_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588067
תפקיד: רכזת התכנית
דוא"ל: Zilka@achva.ac.il
תפקיד: רכז
תפקיד: מנהל רשת
דוא"ל: Hagaykl@achva.ac.il
טלפון: 08-8588100
תפקיד: ראש צוות מנהל סטודנטים
דוא"ל: hagit_q@achva.ac.il
טלפון: 08-8588025
תפקיד: ראש אגף כספים ורכש
דוא"ל: chen_r@achva.ac.il
טלפון: 08-8588135
תפקיד: ראש המחלקה
טלפון: 08-8588111
תפקיד: מתאמת רכש והזמנות
טלפון: 08-8588199
תפקיד: רכזת תכנית רג"ב
דוא"ל: dana_f@achva.ac.il
טלפון: 072-2248510
Page 9 of 21