אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש צוות מנהל סטודנטים
דוא"ל: hagit_q@achva.ac.il
טלפון: 08-8588025
תפקיד: ראש אגף כספים ורכש
דוא"ל: chen_r@achva.ac.il
טלפון: 08-8588135
תפקיד: ראש המחלקה
טלפון: 08-8588111
תפקיד: מתאמת רכש והזמנות
טלפון: 08-8588199
תפקיד: רכזת תכנית רג"ב
דוא"ל: dana_f@achva.ac.il
טלפון: 072-2248510
תפקיד: מנהלת תכנית קהילות הסטודנטים
דוא"ל: khilot@achva.ac.il
טלפון: 052-4854989
תפקיד: ראש התכנית
דוא"ל: steinhana@gmail.com
טלפון: 072-2248511
תפקיד: יועצת לימודים
דוא"ל: hani_h@achva.ac.il
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת הערכה
דוא"ל: hani_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588017
תפקיד: ראש צוות טלמרקטינג
דוא"ל: tal_e@achva.ac.il
טלפון: 3622*
Page 9 of 20