אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת סטודנטים
דוא"ל: hagit_q@achva.ac.il
טלפון: 08-8588025
תפקיד: ראש אגף כספים ורכש
דוא"ל: chen_r@achva.ac.il
טלפון: 08-8588135
תפקיד: מנהלת תחום רכש
טלפון: 08-8588199
תפקיד: רכזת מנהל רישום
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש התכנית
טלפון: 072-2248511
תפקיד: מרצה
דוא"ל: dana_f@achva.ac.il
טלפון: 072-2248510
תפקיד: מנהלת תכנית קהילות הסטודנטים
דוא"ל: khilot@achva.ac.il
טלפון: 052-4854989
תפקיד: רכזת הערכה
דוא"ל: hani_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588017
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: tal_e@achva.ac.il
טלפון: 072-2248536
תפקיד: רכזת קריירה
דוא"ל: tali_m@achva.ac.il
טלפון: 072-2248537
Page 9 of 21