אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש המסלול
טלפון: 08-8588197
תפקיד: רכזת קריירה
דוא"ל: tali_m@achva.ac.il
טלפון: 072-2248537
תפקיד: רכזת תקשוב בהוראה ובלמידה
דוא"ל: talya_m@achva.ac.il
טלפון: 072-2248541, 054-5464338
תפקיד: צלם, אחראי סימולציה ואולפן
דוא"ל: haviv_y@achva.ac.il
טלפון: 08-8588190
תפקיד: ראש התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות
דוא"ל: jonjon@bgu.ac.il
תפקיד: אב בית
דוא"ל: yogev_h@achva.ac.il
תפקיד: מזכירת אגף כספים ורכש
תפקיד: ראש המחלקה
טלפון: 072-2248588
תפקיד: מרצה בבית הספר לתארים מתקדמים
דוא"ל: yael_f@achva.ac.il
תפקיד: מתאמת אקדמית
טלפון: 072-2248512
Page 10 of 20