אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת תכנית קהילות הסטודנטים
דוא"ל: khilot@achva.ac.il
טלפון: 052-4854989
תפקיד: ראש התכנית
דוא"ל: steinhana@gmail.com
טלפון: 072-2248511
תפקיד: ראש התכנית בייעוץ חינוכי
דוא"ל: haflum1@gmail.com
תפקיד: מ"מ ראש ייעוץ במרכז מידע והרשמה
דוא"ל: hani_h@achva.ac.il
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת הערכה
דוא"ל: hani_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588017
תפקיד: מ"מ יועצת לימודים
דוא"ל: tova_a@achva.ac.il
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש צוות טלמרקטינג
דוא"ל: tal_e@achva.ac.il
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש המסלול
טלפון: 08-8588197
תפקיד: רכזת קריירה
דוא"ל: tali_m@achva.ac.il
טלפון: 072-2248537
תפקיד: רכזת תקשוב בהוראה ובלמידה
דוא"ל: talya_m@achva.ac.il
טלפון: 072-2248541, 054-5464338
Page 10 of 21