מילוי שאלון אישי – תואר שני פסיכולוגיה קלינית

המכללה האקדמית אחוה שמחה להכריז על פתיחת התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית.
מטרתה הייחודית של התוכנית היא להקנות לבוגריה את התשתית התיאורטית ואת הכלים הנדרשים לעבודה טיפולית ואבחונית במערכת ובפרט בקרב קהילות בעלות מאפיינים תרבותיים ייחודיים – החברה הערבית, החרדית, יוצאי אתיופיה ועוד, בד בבד עם אלה הרלבנטיים לאוכלוסייה הכללית בישראל על כל גווניה.
מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית זו מועמדים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי התנהגות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.

על כל מועמד לשלוח ערכת רישום הכוללת:
1. שאלון אישי מצורף מטה.
2. אישור זכאות וגיליון ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה וחוגים נוספים
3. גיליון ציון מבחן מתא"ם
4. תעודת זהות וספח
5. שתי המלצות אישיות
*המלצה אקדמית
*המלצה על בסיס התנסות בשדה
ניתן לשלוח עד שתי המלצות בכל תחום

סגל התכנית יבחן את תיקי המועמדים ויזמין לוועדת קבלה את המועמדים שמידת התאמתם לתוכנית היא הגבוהה ביותר. במסגרת תהליך הקבלה יתקיימו ראיונות אישיים.

שאלון אישי למועמד/ת לתוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית בדגש על רגישות תרבותית
הינך מתבקש/ת להגיש לוועדת הקבלה מסמך אשר יאפשר להכירך ולבחון את התאמתך לתוכנית.
המסמך המבוקש אמור לכלול את הנושאים הבאים:
א. תאר/י את עצמך ואת קורות חייך, כולל תחומי העניין שלך ומגוון התנסויותיך הרלוונטיים לבחירתך להגיש מועמדות לתוכנית בפסיכולוגיה קלינית (עד עמוד אחד).
ב. תאר/י לאיזו קהילה בעלת ייחודיות תרבותית יש לך זיקה ובאיזה אופן מתבטאת זיקה זו (עד חצי עמוד).
ג. תאר/י איך את/ה היית רוצה לראות את עצמך בעוד עשר שנים מבחינה מקצועית (עד חצי עמוד).
ד. תאר/י בשלושה משפטים בלבד למה את/ה מתאימ/ה לתוכנית הספציפית הזו (ראה/י מטרות התכנית).

יש להגיש את המסמך מודפס ברווח כפול בפונט 12, ולשלוח למדור רישום במכללת אחוה לכתובת המייל: [email protected]

מועד ההרשמה לתוכנית: 1/1/24-30/4/24
מועד אחרון לקבלת מסמכים: 30/4/24
תשובות למועמדים: 1/8/24

• לתשומת ליבך – הערכת תיק המועמד/ת תתבצע רק לאחר השלמת כלל המסמכים כפי שמפורט מעלה