מילוי שאלון אישי – תואר שני פסיכולוגיה שיקומית

המכללה האקדמית אחוה שמחה להכריז על פתיחת התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה שיקומית.
מטרתה של התוכנית היא להכשיר אנשי מקצוע בעלי אוריינטציה אינטרגטיבית, מומחים בטיפול, אבחון ושיקום של אנשים המתמודדים עם משברים גופניים ונפשיים.
מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית זו מועמדים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי התנהגות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.

על כל מועמד לשלוח ערכת רישום הכוללת:
1. שאלון אישי מצורף מטה.
2. אישור זכאות וגיליון ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה וחוגים נוספים
3. גיליון ציון מבחן מתא"ם
4. תעודת זהות וספח
5. שתי המלצות אישיות
*המלצה אקדמית
*המלצה על בסיס התנסות בשדה
ניתן לשלוח עד שתי המלצות בכל תחום

סגל התוכנית יבחן את תיקי המועמדים ויזמין לוועדת קבלה את המועמדים שמידת התאמתם לתוכנית היא הגבוהה ביותר. במסגרת תהליך הקבלה יתקיימו ראיונות אישיים.

שאלון אישי למועמד/ת לתוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה שיקומית
הינך מתבקש/ת להגיש לוועדת הקבלה מסמך אשר יאפשר להכירך ולבחון את התאמתך לתוכנית.
המסמך המבוקש אמור לכלול את הנושאים הבאים:
א. תאר/י את עצמך ואת קורות חייך, כולל אירועים משמעותיים שחווית ומגוון התנסויותיך הרלוונטיות לבחירתך להגיש מועמדות לתוכנית בפסיכולוגיה שיקומית (עד עמוד אחד).
ב. תאר/י אילו תכונות יש לך שיכולות שיסייעו לך בעבודה כפסיכולוג/ית שיקומי/ת (עד חצי עמוד).
ג. תאר/י איך את/ה היית רוצה לראות את עצמך בעוד עשר שנים מבחינה מקצועית (עד חצי עמוד).

יש להגיש את המסמך מודפס ברווח כפול בפונט 12, ולשלוח למדור רישום במכללת אחוה לכתובת המייל: [email protected]

מועד ההרשמה לתוכנית: 1/1/24-30/4/24
מועד אחרון לקבלת מסמכים: 30/4/24
תשובות למועמדים: 1/8/24

• לתשומת ליבך – הערכת תיק המועמד/ת תתבצע רק לאחר השלמת כלל המסמכים כפי שמפורט מעלה