בדיקת איכות המים בקריית מלאכי

מחלקה: הוראת מדעים

מגישה: ליה אואזיס

מנחים: ד"ר עומר פליק וד"ר עדנה נהון-רובין

1

מים חשובים ביותר לכל היצורים החיים ולכל התהליכים על פני פלנטת ארץ. ללא מים אין חיים. המים משמשים למגוון רחב של צרכים כגון: שתייה, בישול, חקלאות תעשייה ועוד. כדי שהמים יספקו את הצרכים הללו ויגיעו למקומות בהם הם דרושים, עלינו לשאוב אותם ממאגרי מים שונים כמו: ממעיינות, מי התהום, או לחילופין להשתמש במים מותפלים.
מכיוון שמאגרי מים אלו מתקיימים בסביבות ובתנאים שונים צריך להתקיים שוני באיכות המים בין אזור לאזור. גם תקינות ואיכות הצנרת בה מובלים המים ליעד יכולה להשפיע על איכות המים.
משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה בישראל, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח תברואתי על מקורות המים, ופיקוח הנדסי על מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של המים.
על מנת שאפשר יהיה לקבוע אם מים הם איכותיים וראויים לשימוש בודקים מספר גורמים: ריכוז החמצן המומס במים, קיום חיידקים, סוג החיידקים, האם החיידקים עמידים לאנטיביוטיקה? כמות המלחים, ורמת העכירות.
במחקר נבדק מהי איכות המים באזורים שונים בעיר קריית מלאכי, לכן נדגמו מים ממקורות מים שונים על מנת לבדוק אם ימצאו הבדלים באיכות המים בין אזורים שונים.

2

כדי לבדוק את איכות המים בעיר קריית מלאכי, נדגמו מים מאזורים שונים ברחבי העיר באמצעות מערכת הניסוי, כאשר נקודת הביקורת היא מים מזוקקים סטריליים. מולם, נבדקו מים מאזור המזרקה העירונית, בי"ס אמי"ת, ספרייה, גן השעשועים ובי"ס דרכא

3

מתוצאות הניסוי ניתן לראות כי מספר מושבות החיידקים בצלחות בהם נזרעו מים ממקומות שונים בעיר, דומה לצלחת עליה נזרעו מים סטריליים (ביקורת). מלבד הצלחת בה נזרעו מים מבית הספר אמי"ת, שבה רואים את מספר המושבות הממוצע המרבי ביותר.
המים מן המקורות השונים נזרעו גם על צלחות המכילות את האנטיביוטיקה אמפיצילין, אך לא גדלו מושבות על הצלחות הללו, כך שלא נמצאו חיידקים
עמידים לאנטיביוטיקה.

4

המסקנות לגבי התוצאות הן שלמרות המחשבה הראשונית שבמזרקה יימצאו חיידקים, מפני שהמזרקה חשופה לתנאי הסביבה הרבים כגון, זיהום של מכוניות ופעילות אנושית, עדיין גידול החיידקים הוא הנמוך ביותר. ההשערה היא כי הסיבה היא כי אל תוך המים נוסף חומר החיטוי כלור אשר מנע את גידול החיידקים.
כמו כן, למרות שההשערה הייתה שלא יימצא זיהום חיידקי בבית ספר אמי"ת ההפתעה הייתה לגלות את הזיהום שהתקבל. ההנחה היא שיתכן והסיבה לכך היא בעקבות תחזוקה לקויה של הברזייה ממנה נדגמו המים.