הבנת סיטואציות חברתיות

מחלקה: הוראה לחינוך מיוחד

מגישה: עדי בן חמו

מנחה: פרופ' אלכס קוזולין

1

המחקר נבנה מתוך צורך ממשי של תלמידים לקויי ראיה, שגילו קשיים בתחום המיומנות החברתית מול בני גילם ובמסגרות השילוב. התוכנית שנבנתה התבססה על הרחבת הידע והמיומנות החברתית בעזרת מדרשי תמונה לתלמידים בכדי לסייע להם להשתלב בחברת בני גילם באופן מיטבי. הפרוייקט שילב כלים שנתרמו מבית פויירשטיין לצורך המחקר. הכלים הונגשו והותאמו לתלמידים לקויי ראיה על ידי והועברו במתנה למרכז פויירשטיין כתרומה וכתודה לתמיכה בפרויקט

2

מטרת הפרויקט
מטרת ההתערבות מתמקדת בלימוד ותרגול של סיטואציות חברתיות באמצעות מדרשי תמונה, לתלמידים לקויי ראיה. במסגרת עבודתי כמורה תומכת ללקויי ראיה, עלו מהשטח קשיים משמעותיים בפן החברתי של תלמידי התמיכה, נראה כי קיים צורך לפתח תוכנת ייחודית שתכלול התייחסות ממוקדת לנושא החברתי. הצלחה בתחום החברתי עשויה לשפר באופן משמעותי את איכות חיי התלמיד, לתת לו מוטיבציה להתמודדות, לחזק את ביטחונו העצמי ולשפר את יכולות הסנגור שלו. כל זאת, כדי לספק לו הזדמנות שווה להשתלבות בחברה הרואה.

3

רקע תיאורטי
לקות ראיה - ילד המוגדר כבעל לקות ראיה, אם קיימת פגיעה בעין או בחלקיה שאינה ניתנת לתיקון על-ידי משקפיים או עדשות מגע. לקות הראיה נמצאת על הרצף שבין ראיה תקינה לבין עיוורון. חדות ראיה - שיורדת מ-18\6, ושדה ראיה לקוי - אם הזווית קטנה מ-140 מעלות(Michel ,2013). בישראל ישנם למעלה מ-24,000 אנשים עיוורים ו-50,000 לקויי ראיה (הוועדה לזכויות הילד, 2010). מטרת התמיכה היא להפוך את הילד לבוגר עצמאי ומשולב בחברה. (ברכה, 2003). ילדים לקויי ראיה ועיוורים שאין להם מגבלות נוספות, הם בעלי פוטנציאל וכישורים זהים לילדים ללא מגבלות, להשתלבות חברתית משמעותית (2010 ,Hess). יש ללמד את התלמיד התנהגות חברתית נורמטיבית לצורך שילובו בחברה שסביבו. תוכנת התערבות לפיתוח מיומנות חברתית מתמקדות בריפוי ובתיקון הליקוי החברתי ובהסתגלותו של התלמיד ברמת בני גילו. הדגש בתכניות הללו הוא פיתוח כישורי חיים (רייטר, 2002).

4

מתודולוגיה
אוכלוסיית היעד: הפרויקט נערך באמצעות 6 מחקרי נבדק יחיד של ילדים לקויי ראיה בדרגות שונות, המשולבים במסגרות חינוכיות רגילות. קבוצת התלמידים הומוגנית בחלקה, 3 בנים ו-3 בנות, נמצאים בטווח הגילאים שבין 4-8, גן עד כיתה ב'. כל הילדים שהשתתפו בפרויקט מקבלים תמיכה ממורה תומכת לליקויי ראיה ועיוורים מספר פעמים בשבוע לפי חומרת הלקות וקשיי התפקוד. המערכת החינוכית שבה התבצעה ההתערבות: שלושה בתי ספר יסודיים - אחד ממלכתי דתי והשניים האחרים ממלכתיים, שני גני טרום חובה ממלכתיים, בישובים בדרום הארץ.

5

כלי האבחון
מבחן הפוסט והפרה שהועברו לתלמידי המחקר, נלקחו מתוך כלי להערכת התנהלות חברתית, שנעשית כחלק מהערכה תפקודית לתלמידים לקויי ראיה ועיוורים על-ידי המורה התומכת בראשית כל שנת לימודים. משמעות הממוצעים במבחן: סיכום ממוצעי הצירים מצביע על השלב שבו נמצא התלמיד בצמיחתו מתלות למנהיגות

6

כלי ההתערבות
מדרשי תמונה נלקחו מחוברת שפיתח פרופסור פוירשטיין (2006), תוך כליים להעשרה אינסטרומנטלית 'מאמפתיה לפעולה' ו'זיהוי רגשות'. מודלים המתמקדים בשיפור מודעות ומיומנות חברתית רגשית. (Ben-Hur& Feuerstein 2011).
התמונות הותאמו ללקויי ראיה בגודל ובקונטרס. התכנית תכלול כ-15 מפגשים, כל מפגש יארך עד 45 דקות. ההתערבות תתבצע החל מחודש דצמבר ועד חודש מאי. באופן פרטני לכל ילד בחדר התמיכה עם המורה התומכת. בשיעור הראשון והאחרון יערכו מבחני הפרה והפוסט, החל מהשיעור השני תוצג בכל פעם תמונה חדשה עם בעיה, התלמיד נדרש לסרוק את המרחב החזותי של התמונה המוצגת, לאתר פרטים רלוונטיים לסיטואציה, לפרש אותה, להגדיר את הבעיה. בסיום התהליך מצופה מהתלמיד לערוך חשיבה מושכלת בראייה ביקורתית ונימוק לבחירת הפתרון

7

ממצאים
על-פי תוצאות מבחן הפרה והפוסט, נראה שכל תלמידי התמיכה הראו עליה בממוצעי הצירים. כמו כן, אחוזי השיפור בין סיכום ממוצעי המבחנים, נעו בטווח שבין 31% ל-100%. תוצאות הפרויקט מעידים כי תרגול ולימוד של סיטואציות חברתיות לתלמידים לקויי ראיה באמצעות מדרשי תמונה, היו יעילים והשיגו שיפור משמעותי בהתנהלות החברתית של הנבדקים. בנוסף הראו התלמידים שיפור גם בכישורי חיים בסריקה ואיתור פרטים במרחב החזותי ובמיומנות ניהול שיח תקין.
ישנה חשיבות לחקר בנושא לקויי ראיה ועיוורים, בשל העובדה שיש מעט מחקרים בארץ ובעולם ואין כלל מחקר שעוסק בקידום חברתי באמצעות מדרשי תמונה לתלמידים לקויי ראיה.
מחקר זה, שנערך במסגרת עבודת גמר יישומית, יכול לשמש בסיס למחקרים עתידים בנושא ולהעלאת המודעות לצורכיהם של תלמידים לקויי ראיה בקרב אנשי חינוך ובאוכלוסייה כולה, במטרה לאפשר איתור מוקדם של תלמידים הסובלים מקשיי ראיה, להפנותם לגורמי הטיפול הרלוונטיים ולשלבם בחברה הרואה.