מערכת מידע חברתית לשימוש אנשי סגל האקדמיה

מחלקה: מערכות מידע

מגישים: אסתי מור, משה קורן

מנחה אקדמי: ד"ר עזאם מרעי

מנחה מקצועית: עינת יהודה

1

רקע
תקווה ישראלית היא תוכנית לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות בין ארבעת המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית: חילונים, חרדים, דתיים וערבים.
התוכנית שואפת לקדם השתלבות איכותית של כלל המגזרים בחברה ובכלכלה וליצירת שיתופי פעולה, ביניהם בתחומי מפתח ובראשם החינוך, האקדמיה, התעסוקה, השלטון המקומי  והספורט, תוך מתן כבוד לכל הקבוצות. 
פרויקט זה מתבסס במתן מענה לקונפליקטים הקיימים אצל חברי הסגל האקדמי המושתת מפערי תרבות, השקפת עולם ומגדר. 

2

מוטיבציה
פיתוח מערכת זו נבע מעיקרון הליבה של הארגון של קידום שותפות ושיתוף פעולה בין המגזרים השונים בחברה הישראלית. מתוך הכרה בחשיבותה של האקדמיה בהנעת התקדמות חברתית. הדגש של הפרויקט היה ליישם ולטפח עיקרון זה בתחום האקדמי. המוטיבציה מאחורי יצירת מערכת המידע הייתה לספק פלטפורמה שתאפשר ותעודד שיתוף פעולה, שיתוף ידע וקשרים משמעותיים בין חברי הסגל האקדמי

3

מסקנות
☚חלוקת זמן בצורה יעילה בין אבני הדרך השונות, מהווה יכולת עמידה בלוח הזמנים

☚בחירת ארכיטקטורה חדשנית וידועה בשוק, מאפשרת פיתוח מערכת יעילה ומובנת