מערכת ניהול בחינות Easy Test

מחלקה: מערכות מידע

מגישים: אסף בושרי ונוריאל חמו 

מנחה:  ד"ר אורן אליעזר

אסף בושרי ונוריאל חמו מציגים את פרויקט הגמר שלהם במערכות מידע

1

מוטיבציה
☚העברת ניהול הבחינה מתהליך אדמיניסטרטיבי לניהול בצורה טכנולוגית
☚אחסון המידע בשרת מקומי על-מנת לאפשר גישה מהירה לנתוני הבחינות הסמסטריאליות
☚שמירה על איכות הסביבה (פחות ניירת)
☚קליטת הסטודנטים למבחן ללא צורך ב'כרטיס נבחן'
☚'כרטיס נבחן' כאסמכתא להסדר תשלום הלימודים מצד הסטודנט

2

פונקציונאליות
☚הוספת סטודנט לבחינה ורישומו במערכת
☚שליפת נתונים והפקת דוחות
☚ממשק ויזואלי לניהול הכיתה
☚שעון ספירה לאחור + הארכת זמן
☚דיווחים לסטודנטים – שירותים, משמעת
☚פתיחת דיווח למדור בחינות

3

משתשמים
☚משגיחים - ניהול הבחינה ומתן דיווחים שוטפים במהלכה
☚מנהל מערכת - הוספת משתמשים, מעקב נתונים, טיפול באירועים

4

מסקנות
☚לאור התקדמות הטכנולוגיות בעולם ישנו צורך להתקדמות גם בתהליכי הבחינה, להפוך את התהליך לקל ויעיל יותר ללא פגיעה בטוהר הבחינות
☚מערכת זו תספק חווית משתמש קלה ונוחה אשר תקל את חיי המשתמשים בה
☚מערכת זו יכולה להיות מפותחת ומוטמעת תוך זמן לא מוגבל עם שיפורים שיסייעו לארגון לאורך שני