פיצת הסודות

מחלקה: הוראה לגיל הרך

מגישות: הילה הרשבר וליאור דיין

מנחה: ד"ר לורט שור

1

הקמת פיצריה בגן הילדים תוך חיזוק מיומנויות של קבלת החלטות וחופש בחירה

2

מטרות היוזמה
☚טיפוח מיומנויות של קבלת החלטות לקידום יכולת הבחירה של הילדים
☚טיפוח מיומנויות של שיתוף פעולה ועבודת צוות
☚טיפוח המשחק הסוציו דרמתי תוך חיזוק מיומנויות תקשורת: הבעת אכפתיות, בירור ושאילת שאלות וכדומה

3

המניעים ליוזמה
☚הטמעת תהליכים של קבלת החלטות ובחירה שקולה בקרב הילדים
☚יישום תהליכים קבלת החלטות ובחירה שקולה במצבי אמת בגן הילדים

4

מסקנות
ילדים מסוגלים לקבל החלטות ולבצע בחירות כמו במקרה של הקמת הפיצריה "פיצת הסודות", שם הפיצריה, מיקומה בגן, תפריט ועוד.
התנסות זו בקבלת ההחלטות בהקמת הפיצריה, תבסס אצל הילדים מיומנויות של קבלת החלטות גם במקרים אחרים.