ועדת משמעת – סגל אקדמי

פעילות הוועדה

האקדמית אחוה מקפידה על ערכים של יושרה, אמינות אקדמית, כבוד וכמובן טוהר עבודות ובחינות. אי עמידה בערכים אלה עלולים להוביל לעבירות משמעת, ואלה יידונו בוועדת המשמעת של המכללה בכפוף לתקנון המשמעת.
לא, זה לא נעים לאף אחד מהצדדים, אך במידה והדברים מגיעים לפתחה של הוועדה, זה המקום בו יוחלט אם אכן נעשתה עבירת משמעת וההשלכות עלולות להיות מרחיקות לכת.
מי ייתן ונמשיך לבסס את האמון בין המכללה ללומדים, למרצים ולעובדים בה.

תקנונים וטפסים