הנחיות לבדיקת ערעורים אינטרנטיים

כניסה לערעורים:

לאחר החזרת המחברות והציונים למדור בחינות יסרקו מחברות הבחינה, יועלו לאינטרנט ויוקלדו הציונים. מרגע זה יש לסטודנטים מספר ימים לערער דרך האינטרנט על ציון הבחינה. עם הגשת ערעור על ציון בבחינה שלך תקבל הודעה על כך בדואר אלקטרוני. עליך להיכנס למידע האישי למרצה לטפל בערעורים.

מידע אישי למרצה > בקשות וערעורים > ערעורים בשיעוריך.

תופיע רשימה של ערעורי הסטודנטים בשיעוריך, המכילה את הפרטים הבאים:

מס' הקורס, שם השיעור, השולח עם ת.ז, תאריך, שם מטלה, מועד וציון נוכחי.

הרשימה ממוינת עפ"י סטטוס ההחלטה ,

על המרצה להתייחס לערעורים שיופיעו בסטטוס "טרם טופלו".

לחיצה על "שם השולח" תפתח את בקשת הסטודנט.

חשוב! זמן תגובת מרצה לערעור עומד על 3  ימים. תאריך אחרון לטיפול מופיע בתחתית החלון מימין. במידה וחלף תאריך זה לא תוכל להשיב על הערעור דרך המידע אישי.

 

בדיקת ערעורים:

למרצה יש 4 אפשרויות:

1.לצפות במבחן הסרוק ע"י לחיצה על מבחן סרוק

2. קבל – לאשר את הערעור. ייפתח חלון שבו יש לכתוב תגובה ולהזין את הציון החדש של הסטודנט. ציון סופי חדש יש לעדכן רק במידה ודיווחת בעבר גם ציון סופי, אחרת אין לעדכן ציון סופי.

3.דחה-  לדחות את הערעור ייפתח חלון שבו יש לכתוב תגובה.

4.דחה והורד ציון – דחיית הערעור והורדת ציון. ייפתח חלון שבו יש לכתוב תגובה ולהזין את הציון החדש של הסטודנט.

הערה: מרצה לא יכול לעדכן ציון ללא נימוק.

לאחר החלטת המרצה, סטטוס הבקשה ישתנה בהתאם > לחיצה על כפתור "שלח" מעבירה את הבקשה למדור בחינות של המכללה לאישור

לאחר אישור מדור בחינות, סטטוס הבקשה ישתנה ל "אושר ע"י מפקח" והיא חשופה לצפייה לסטודנט.