הנחיות להזנת ציונים דרך מידע אישי

הזנת ציונים
1. יש להיכנס לאתר המכללה > סגל אקדמי > הקלדת שם משתמש וסיסמא > למידע למרצה > עמוד ראשי > השיעורים שלי.
ברשימת השיעורים יש ללחוץ על מתג "קליטת ציונים" תחת הקורס הרלוונטי.
ניתן להקליד ציונים למטלה אחת או שתי מטלות יחד.
יש לבחור את המטלה הרלוונטית וללחוץ על כפתור "הקלד ציונים".
יש להקליד ציון כמותי או לבחור ציון מיוחד מתוך הרשימה:
• לא הגיש עבודה
• לא נבחן
• נכשל
• עבר
במידה ויש ריבוי נבחנים, ישנה אפשרות לחפש סטודנט לפי מספר תעודת הזהות ע"י לחיצה על ctrl +F.
לאחר הקלדת הציונים יש ללחוץ על "שמור ושלח לאישור", הנתונים יועברו למדור בחינות לאישור.
יתקבל חיווי על הצלחת הפעולה ושליחה למדור בחינות לאישור.

אישור ציונים על ידי מדור בחינות
עד לאישורם, הציונים יסומנו בצבע אפור.
לאחר אישור הציונים התצוגה תהיה לצפייה בלבד. ניתן להדפיס, לשמור ולייצא לקובץ אקסל את רשימת הסטודנטים והציונים.