קווים מנחים לניהול שיח דמוקרטי בכיתה

המכללה האקדמית אחוה קיימת ומתפקדת בתוך ההקשר הישראלי ובעיקר הדרומי, והמציאות סביבנו פוגשת אותה בעוצמה רבה. במתקפת ה-7 באוקטובר ובמלחמת 'חרבות ברזל' איבדו רבים מחברי וחברות הקהילה יקרים וקרובים ו/או נאלצו להתפנות מביתם. יש בינינו החשים שמקומם במדינה או במכללה אינו בטוח; יש שעולמם הערּכי ספג מהלומה קשה; יש הפוחדים שיחסים קרובים שפיתחו מצויים בסכנה ויש החוששים לחייהם.

בעת זו, שבה העצבים של כולנו חשופים ורגישים במיוחד, המכללה האקדמית אחוה מבקשת להשמיע קול חד וברור: אנחנו נמצאים/ות בזה יחד, ונצטרך להקשיב אלה לאלה ולעבור את זה יחד. אנו ערֵבים זה לזה וערֵבים למרקם המשותף שיצרנו יחד במכללה בעמל רב ובכוחות משותפים. כולנו מחויבים לשמור על ערכינו המשותפים, המתבססים על שוויון, כבוד והוגנות כלפי כל אדם באשר הוא אדם מכל דת, קבוצה אתנית, לאום, מגדר, ונטייה מינית. השיח בינינו נועד לשמור על הקהילה שלנו, להעמיק את ההבנה האחד של השנייה ומהווה את התשתית הערכית-חברתית לכל מעשה חינוכי.

לאור זאת, על כולנו מוטלת החובה לשמור על כללי ניהול שיח דמוקרטי, הנוגעים להתנהלות בזמן הלימודים ובמעגלים רחבים יותר בקמפוס וברשתות החברתיות.

1. עקרון הסובלנות
קהילת אחוה מכירה בחיוניות של הבעת דעות ורעיונות מגוונים ושל דיון ציבורי ביקורתי. חופש הביטוי הוא גורם חיוני במימוש האוטונומיה של הפרט, בחופש המחשבה ובקיום חברה דמוקרטית. השתתפות חופשית בדיון ציבורי בסוגיות השנויות במחלוקת ציבורית חשובה במיוחד לקיומה של חברה דמוקרטית. משום כך, המכללה נוקטת מידה רבה של סובלנות כלפי התבטאויות שונות (אף אם בגבולות מסוימים). ככלל, המענה המועדף להתבטאות מעוררת תסיסה הוא בתגובה עניינית לטענה שבהתבטאות ובירור מעמיק שלה.
הקהילה שלנו לא תהיה סובלנית לכל גילוי תמיכה בפעולות הקוראות להשמיד אוכלוסיות שלמות או להתעלם מזכותם של בני ובנות אדם באשר הם לחיים של שלום וביטחון.

2. החובה לנהוג באחריות ובהגינות
כמוסד להשכלה גבוהה המעודד שיח וחשיבה ביקורתיים, מעדיפה המכללה שלא להגביל את חופש הביטוי של חברות וחברי הקהילה. עם זאת, עמדה זו מטילה על הבאים בשערי המכללה אחריות מלאה לבחירת העמדות להן נתנו ביטוי פומבי ולאופן ניסוחן. עלינו לקחת בחשבון את השפעת התבטאויות שלנו על חברינו לקהילת המכללה, על מרקם היחסים בינינו, ועל המוסד עצמו.

3. יסודות מנחים לניהול דיון בעת זו:
היסודות הבאים מחייבים את כלל חברות וחברי קהילת המכללה (סגל אקדמי, סגל מנהלי, אורחים וסטודנטים/ות)
● הקהילה שלנו מאפשרת להביע מגוון רגשות, תוך שימת לב לכך שלא יפגעו ברגשות אדם אחר באופן בוטה.
● נשמור על שיח מכבד, ענייני, בונה אמון ומקדם הבנה בין הצדדים.
● יש לעודד התייחסות לגופן של טענות ובשום פנים ואופן לא לגופו של אדם.
● ככל שהאמירות נוקבות יותר, כך נדרש לספק להן ביסוס עובדתי מוצק ומפורט יותר, ואם אין להן בסיס כזה – להימנע מהן כלל ועיקר.
● לא נאפשר התבטאויות המקדמות שיח של שנאה או אלימות, ביטויים גזעניים, משפילים ומבזים, או כאלה שיש בהם קריאה לאלימות כלפי אנשים או קבוצות בחברה.
● נימנע מהכללות המייחסות תכונות שליליות או מעשים פסולים לאנשים על יסוד מאפיינים קבוצתיים כמו דת, לאום, קבוצה אתנית, מגדר, נטייה מינית, עיסוק וכדומה, ונאסור לקרוא לפעולה נגדם. התבטאויות מסוג זה עלולות להוות הסתה לגזענות ולאפליה, והן פסולות ומזיקות במיוחד: ביכולתן להוביל להפליה ולפגיעה בכבוד האדם המשתייך לקבוצה נגדה מכוונים הדברים, ולדרדר אף לאלימות.
● לא נגלה סובלנות להבעת תמיכה מילולית או אקטיבית בארגוני טרור או הצדקת מעשי הטרור שביצעו. הבעת אהדה למעשי טרור בכלל ובמיוחד לטבח הנורא של חמאס ב-7 באוקטובר, מחריבה את היסודות עליהם מושתתת חברה אנושית. היא מבטאת זילות כלפי חיי אדם ופוגעת באופן חמור בכבודו של כל אחד ואחת מקהילת אחוה.
● נכבד את זכותו של כל אדם ואישה שלא להשתתף בדיון ו/או להחזיק דעה שונה משלנו.

 שיח דמוקרטי הוא לב ליבה של האקדמיה. על אחת כמה וכמה נחוץ הוא למכללה מרובת-תרבויות כמו המכללה האקדמית אחוה. המכללה מעודדת שיח דמוקרטי הנותן מקום לקולות שונים והמתנהל בהתאם לכללי השיח שהוצגו, בכל מרחב שהוא – דיגיטלי, באמצעי התקשורת הבינאישית השונים, פנים אל פנים, בכיתה ומחוצה לה. יחד, נוכל לקיים שיח דמוקרטי תוך שמירה על גבולותיו הראויים.

 

*מסמך זה שאב השראה בחלקו ממסמכים דומים שגיבשו האוני' העברית בי-ם והמכללה האקדמית בית ברל.