ריבוי תרבויות בישראל: עדות וקהילות

ריבוי תרבויות בישראל: עדות וקהילות

היבטים בתרבות עכשווית בישראל מטעם המחלקה לרב תחומי במדעי החברה והרוח
בנושא: ריבוי תרבויות בישראל: עדות וקהילות
זמן ומקום:
04/03/2022 11:00 ZOOM

תכנית ולוחות זמנים

היבטים בתרבות עכשווית בישראל מטעם המחלקה לרב תחומי במדעי החברה והרוח
בנושא: ריבוי תרבויות בישראל: עדות וקהילות
תאריך שם המרצה נושא ההרצאה
4.3 פרופ' רמי קמחי, אוניב' אריאל סוד ההצלחה של סרטי הבורקס
18.3 ד"ר רוביק רוזנטל, האוני' הפתוחה העברית הישראלית והסלנג: שפה משובשת או מנוע צמיחה?
1.4 פרופ' זהבה כספי (אמריטה), אוני' בן גוריון הפריחה המודרניסטית של התיאטרון הישראלי בדור המדינה - חנוך לוין, יוסף מונדי וניסים אלוני
29.4 ד"ר שגיא זקובסקי, האקדמית אחוה תרבות וחינוך בשירי הזמר העבריים במאה ה-21
13.5 ד"ר מרגו סטרומזה, האקדמית אחוה אמנות ישראלית עכשווית, היש חיה כזו?
27.5 מפגש עם הסופר  חיים באר