כנסים

סדרת הרצאות אנשי חינוך פורצי דרך
מועד הכנס: יום ב', 09.03.2020 17:30 - יום ב', 08.06.2020 19:00
אנשי חינוך פורצי דרך, סדרת הרצאות יזמות בחינוך, בימי ב' בין השעות: 17:30- 19:00
מרכזות אקדמיות: גב' ריקי נחום וגב' מירב חיאק
יזמות בחינוך
מועד הכנס: יום ד', 11.03.2020 17:30 - יום ד', 24.06.2020 19:00

יזמות בחינוך, סדרת הרצאות בימי ד' בין השעות: 17:30- 19:00

מרכזת אקדמית: פרופ' אורית אבידב אונגר

ימי עיון וסמינרים

טקסים