כנסים

יזמות בחינוך
מועד הכנס: יום ד', 06.03.2019 17:30 - יום ד', 19.06.2019 19:00

יזמות בחינוך, סדרת הרצאות בימי ד' בין השעות: 17:30- 19:00

מרכזת אקדמית: פרופ' אורית אבידב אונגר

סדרת הרצאות בנושא נוירופדגוגיה
מועד הכנס: יום ג', 19.11.2019 17:00 - יום ג', 14.01.2020 18:30
נוירופדגוגיה באחוה
סדרת הרצאות מטעם בית הספר לחינוך
ימי שלישי בין השעות 17:00 ועד 18:30

ימי עיון וסמינרים

טקסים