כנסים

סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה תשע"ט
מועד הכנס: יום ג', 13.11.2018 12:15 - יום ג', 21.05.2019 13:15

סמינר בפסיכולוגיה תשע"ט - תכנית שנתית מלאה

מועד הכנס: יום ג', 12.03.2019 15:15 - יום ג', 11.06.2019 16:45

אגרוטק באחוה

סדרת הרצאות במדעי החיים - אגרוטק

ימי שלישי בין השעות 15:15 ועד 16:45

ימי עיון וסמינרים

טקסים