התמחות בהוראה – סטאז'

TEACHING &LEARNING

סטאז' בהוראה במסגרת תואר ראשון בחינוך - התמחות בהוראה שנה ד'

שנת התמחות בהוראה מהווה את השנה הראשונה להוראה עם כניסתם של המתמחים למערכת החינוך בבתי הספר ובגני הילדים.

סטאז' בהוראה הוא חובה לכל הסטודנטים הלומדים לתעודת הוראה ועמידה בהצלחה היא תנאי לקבלת רישיון עבודה. עבודת ההוראה של המתמחים בשנה זו מתבצעת בליווי מורה חונך/ת לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים, ובמקביל חובה עליהם להשתתף בסדנת תמיכה המתקיימת במכללה

ד"ר יעל שגב

ראש היחידה לכניסה וליווי בהוראה ורכזת הסטאז'

טלפון

072-2248512

מייל

[email protected]

יש לציין בכותרת הנושא שאלות הקשורות לסטאז'

סדנת סטאז' בהוראה במכללה

הסדנה מתקיימת בקבוצה קטנה ותומכת של מתמחים-עמיתים הדנה ועוסקת בסוגיות הייחודיות לכל מתמחה בתהליך קליטתו המקצועית. בסדנה ינותחו אירועים מחיי בית הספר וגני הילדים וייעשה שימוש בסוגיות אותנטיות שיועלו על-ידי המתמחים, במטרה להעצימם כאנשי מקצוע

בין נושאי הלימוד

*טיפוח המודעות העצמית והיכולת הרפלקטיבית של המורים בהקשר של דרכי עבודתם והתנהלותם המקצועית.

*חיזוק מיומנויות התקשורת האישית והבין-אישית.

*תהליכים ודרכי עבודה עם הורים וקהילה.

*שיפור דרכי הערכה ומשוב, תוך התנסות בסדנה בתהליכים הדומים לאלה שבשדה.

*הכרת הקריטריונים שנקבעו להערכת המורה המתמחה בהלימה לעבודתם כמורים מתחילים.

שיטת הלימוד

התכנית משלבת מפגשים פנים אל פנים במתכונת סדנאית, למידה מונחית באתר הקורס ותמיכה אישית של מנחה הקבוצה במהלך שנת הסטאז' בהוראה.

'תעודת זהות' של סדנאות ההתמחות

1.קורס חובה

2.היקף: 60 שעות אקדמיות.

3.מפגשים: כל שבוע במשך שעה וחצי כל מפגש, שני מפגשים מתקיימים בספטמבר, ושאר המפגשים החל מתחילת שנה"ל האקדמית.

4.מיקום ומסגרת: במכללה ו/או ב'חממות'.

הליווי שלנו

חלק נוסף ובלתי נפרד מהתמיכה המערכתית של המתמחה בסטאז' בהוראה הינו הליווי.

כל מתמחה מקבל ליווי – חונכות מאת עובד הוראה מנוסה ובעל ותק, המקביל לתפקידו (עד כמה שניתן), מתוך בית הספר או מערך הפיקוח הגני.

ה'חונך' ממונה על-ידי הנהלת ביה"ס או פיקוח גני, באופן פורמאלי.

עם סיום שנת הסטאז' משנה המתמחה בשנה השנייה ללימודיו את הסטאטוס למורה חדש

לקראת הסטאז' – על כל שאלה תשובה

• מתן הסבר כללי על שנת ההתמחות והכנה לקראת מציאת עבודה
• סדנאות לכתיבת קורות חיים וטיפים להכנה לקראת ראיון עבודה.
• מפגש מפקחות, מנהלות וכו' מחוז מרכז, בתוך מסגרות הפדגוגיה.
• יום קליטה מיטבית בשיתוף מחוז דרום לכל הבוגרים: נציגות גיזברות, נציגות כח אדם, נציגות
פורטל מורים ומפגש עם המפקחים לכל הגילאים.
• מפגשי קיץ ליווי לקראת תחילת ההתמחות
• סדנאות הסטאז' ליווי לאורך כל שנת ההתמחות.
• אתר לקראת הסטאז'

בחודשים יולי - אוגוסט אנו מקיימים סדנאות קיץ לכל המתמחים. יינתנו מס' מועדים לבחירה.
הסדנאות לפני תחילת הלימודים מיועדות לכל הסטודנטים, גם לאלה שאין להם עדיין עבודה. במפגשים אלו נתייחס לפתיחת שנת הלימודים על כל המשתמע, כמו: אסיפות הורים, תקשורת עם הורים, סגל ההוראה בגנים ובבית הספר, ועוד.
הסדנאות יחלו כבר בספטמבר ויהיו שני מפגשים לפי הימים הקבועים שנרשמתם לסדנה במשך שנת הלימודים. חובה להגיע לסדנאות אלו

כל מקצוע יוקרתי הקיים בעולם מחייב שלב התמחות (סטאז')
הסטאז' הוא שלב נוסף בהכשרה להוראה והוא כולל בתוכו שני תחומים:
• סדנת סטאז' שנלמדת במכללה
• עבודה בגנים ובבתי הספר, בתחום הידע והמסלול שהוכשרתם בו ולפחות בשליש משרה: 12 שעות שבועיות.

• סטודנטים החל משנה ד' שסיימו לפחות 80% מהלימודים לתואר .B.Ed שקיבלו ציון עובר בפדגוגיה ובעבודה מעשית בשנים א'-ג'. יישלח טופס זמני בסוף מאי- ובמהלך יוני- כשנקבל ממשרד החינוך.
• הסבת אקדמאים שסיימו פדגוגיה ועבודה מעשית בציון עובר.
• עברו בהצלחה קורס עזרה ראשונה בהיקף 44 שעות.
• סטודנטים ששובצו לעבודת ההוראה לפחות בשליש משרה 12 ש"ש

היקף משרה: שליש משרה בתקן
משך ההתמחות: חצי שנה לפחות
ניתן לחלק לשתי תקופות לא רצופות, שבכל אחת מינימום שלושה חודשים ברצף. לדוגמא: החלפת חופשת לידה
• לא תוכר להתמחות תקופת העסקה הקצרה משלושה חודשים
• צבירת ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי לא תוכר להתמחות בהוראה
• המועד האחרון לכניסה להתמחות לצורך עבודה, בטווח של שישה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה

הסדנה מהוה קבוצת תמיכה רגשית, קוגניטיבית וחברתית למורים ולגננות המלמדים בשנתם הראשונה בהוראה.
בסדנה המתמחים מתייעצים עם חבריהם, מעלים אירועים מחיי השדה, נותנים עצות מניסיונם ובכך שורדים את השנה הראשונה, עם הצלחות רבות יותר ומהר יותר.
סדנאות הסטאז' במכללה פזורות לאורך מספר ימים בשבוע בשעות אחה"צ, על מנת לאפשר למידה מיטבית. הסדנאות בנויות על בסיס הטרוגני, למעט: סדנאות לגננות, לחנ"מ ולאנגלית. בסדנאות אלו קיימת חובת רישום לבוגרי המסלולים הנ"ל

הרישום לסדנת הסטאז' מותנה בקבלת עבודה בהיקף של שליש משרה לפחות, סיום 80% מהחובות האקדמיים, כולל פדגוגיה ועבודה מעשית, וסיום קורס מגישי עזרה ראשונה בהיקף של 44 שעות. לא ניתן להירשם לסדנה עד שלא מצאתם מקום לעשות בו את הסטאז'.
ההרשמה תיפתח לקראת סוף יולי ותתבצע באופן מקוון דרך אתר המכללה (לא מידע אישי).
סטודנטים שעולים לשנה ד' – הסדנה ללא עלות.
סטודנטים להסבה, בוגרי המכללה (עד שנה מסיום הלימודים) M.Teach עלות הסדנה: 1,235 ₪ (נכון לשנה"ל תשפ"ג).
בוגרי המכללה שעברה שנה מסיום לימודיהם, ישלמו בנוסף 300 ₪ דמי הרשמה
בסמוך למועד פתיחת הרישום, יישלח אליכם מייל בנושא כולל קישור להרשמה
בוגרי תכנית מצוינים – יש לפנות למורן אוקון
בקשות לשינויים/ביטולי הרשמה ייעשו בכתב דרך המייל בלבד למורן אוקון, רכזת המנהלית של היחידה לכניסה וליווי בהוראה: [email protected]
שינויים יתאפשרו על בסיס מקום פנוי בלבד ולא יאוחר משבועיים מפתיחת שנה"ל האקדמית.

סדנה זו מיועדת למתמחים שאינם יכולים להגיע לסדנה במכללה מהסיבות הבאות:
• מתמחות בוגרות מכללת אחווה
• עבודה בהיקף של שליש משרה לפחות
• אימהות לתינוקות עד גיל שנה הגרות במרחק של 45 ק"מ מהמכללה
• קשיים אחרים המונעים מהמתמחים להגיע לסדנאות הסטאז׳ כמו חולי במשפחה, מגורים רחוקים מהמכללה, חד הוריות וכו'.
•מיומנות גבוהה בשימושי מחשב
במהלך השנה יתקיימו במכללה שלושה מפגשים פרונטליים ומפגש אישי עם המנחה בתיאום איתה
כל בקשה תיבדק ותישקל!

מתמחה שעונה על הקריטריונים ורוצה להצטרף לסדנת הזום:
• יש להירשם במקביל לסדנת סטאז' רגילה
• להגיש בקשה בכתב ולהסביר מהן הסיבות בגללן הנך רוצה להצטרף לסדנה.
יוענו בחיוב רק מי שעונה על הקריטריונים שהוצגו.
מספר המקומות מוגבל!
תאריך אחרון להגשת בקשה: 30.9.23
את המכתבים יש להעביר למורן אוקון במייל: [email protected]
תשובות יישלחו כשבועיים לפני פתיחת שנה"ל האקדמית

יש להביא למנחת הסדנה את כל הטפסים הדרושים למהלך הסטאז'. הקלדת טופס התמחות בהוראה – מיד עם קבלת העבודה יש להיכנס למידע אישי ולמלא טופס התמחות (מידע אישי>אפשרויות נוספות>סטאז'). ללא הקלדת הטופס לא נוכל לדווח עליך למשרד החינוך. הנחיות מפורטות וקובץ הנחיות יישלחו עם פתיחת שנה"ל.
• חובת נוכחות 100% במפגשים.
• כתיבת עבודה ע"פ דרישת מנחת הסדנה
• השתתפות פעילה במפגשים.

הערכת המתמחה

בנוסף למשוב השוטף מן החונך, הניהול והפיקוח, מתקיימים שני תהליכי הערכה אחידים לכלל המתמחים:
• הערכה מעצבת לגננות (משוב אמצע שנה) למורים (באמצע שנת ההתמחות)
• הערכה מסכמת בסוף שנת ההתמחות
ההערכות תתבססנה על צפייה בעבודת המתמחה, על משוב מתועד ועל שיחות אישיות. תהליך הערכה זה הוא קובע את התאמתו של המתמחה לקראת קבלת רישיון לעיסוק בהוראה והשתלבות במערכת החינוך.

• לפגוש את המתמחה שעה אחת בשבוע באופן קבוע ולתת לה מענה לצרכים קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים.
• לצפות לפחות פעמיים בסמסטר בשיעורים/בפעילות ולתת משוב בכתב על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך
• להעריך את המתמחה בהערכה מעצבת/משוב אמצע שנה והערכה מסכמת
• יש לערוך תאום ציפיות עם החונך.ת עוד בתחילת העבודה המשותפת.
עוד על תפקידי החונך יש להיכנס לאתר משרד החינוך

• יש לכתוב קורות חיים על פי המתכונת הקיימת באינטרנט
• לבחור את המחוז המועדף עליכם ושבו תרצו לעבוד
• להפיץ את קורות החיים בקרב מפקחות העובדות באותו מחוז (גננות, חנ"מ, בתי ספר יסודיים)
• מתמחים שמלמדים בחט"ב ובחט"ע - עליכם לפנות לבתי הספר באופן אישי (כתובות וטלפונים של המפקחים ניתן למצוא באינטרנט תחת הכותרת 'מפקחים במשרד החינוך')
• מערכת השמה משרד החינוך

כל מתמחה שעובד.ת במשרד החינוך נדרש.ת לפתוח תיק מקוון במשרד החינוך כדי להיות רשום בכח אדם וכן בגזברות. גם מי שעובד במסגרות מוכרים שאינם רשמיים.
פתיחת תיק מתבצעת באופן מקוון, דרך פורטל עובדי הוראה
מוקד סיסמאות: 03-9298888
מוקד תמיכה טכנית: 03-6906600

• בתי ספר / גנים ממלכתיים וממלכתיים דתיים.
• מוכר שאינו רשמי - באישור מיוחד
• מסגרות מאושרות כפי שיוצגו באגף הסטאז' לקראת שנה"ל הבאה.
• גנים פרטיים עם סמל מוסד לעיתים מוכרים. יש לבדוק עם המפקחת לגבי כל גן האם מוכר ולקבל אישור כתוב

היחידה להכוון תעסוקתי במכללה האקדמית אחוה הוקמה כחלק ממדיניות המכללה ללמידה יישומית, המאפשרת הכנת הסטודנטים והבוגרים להשתלבות בתעסוקה, ההולמת את כישוריהם ואת הידע שרכשו במהלך התואר.
היחידה מציעה מגוון שירותים לפתרונות תעסוקתיים:
• ייעוץ תעסוקתי אישי
• סיוע בכתיבת קורות חיים
• מתן כלים לחיפוש עבודה
• הכנה לקראת ראיונות עבודה
• סדנאות מגוונות כגון לינקדין, סימולציות לראיון עבודה וסדנת מיתוג ושיווק עצמי
• סיוע וליווי מותאם לפיתוח קריירה לסטודנטים ולבוגרים מהחברה הערבית
• ירידי תעסוקה
צוות היחידה עומד לרשותכם: טלי מילשטיין, רכזת תעסוקה, 072-2248537, [email protected]

עם קבלת העבודה המתמחים צריכים לדאוג שהמפקחות בגנים ובחנ"מ, או מנהלי בתי הספר יצמידו להם חונך.ת.
התנאים הנדרשים כדי לשמש חונך.ת
• מורה או גננת שיש להם ותק של 4 שנים ומעלה בעבודה.
• מומלצים על ידי המנהלת/מפקחת.
• בעלי תקשורת טובה עם אנשים וגישה חיובית לקליטת עובדי הוראה חדשים
• מעוניינים בתפקיד זה.
• החונך.ת לא יכולים להיות מנהלת בית הספר או הסגנית שלה.
• חלה חובה על המתמחים להעביר למורים החונכים את החוברת לחונך וכן את תמצית תפקידי החונך

העיסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך בישראל מחייב רישיון לעיסוק בהוראה.
מתמחה שעמד בהצלחה בדרישות ההתמחות ועמד בכל תנאי ההסמכה להוראה, יהיה זכאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה מאת אגף בכיר לכוח אדם בהוראה.
המתמחה יוודא כי פרטי השכלתו מעודכנים במחוז בו הוא משובץ וישלח טופס הבקשה אל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה, לצורך קבלת הרישיון.
הרישיון יישלח אל עובד ההוראה בדואר

• לקבוע מהי קרן הפנסיה המועדפת עליכם.
• להירשם לאחד מארגוני המורים על פי השייכות הבית ספרית: הסתדרות המורים או ארגון המורים.
• להירשם לקרן ההשתלמות של המורים בבנק הבינלאומי.
• פתיחת תיק מקוון

מה עוד כדאי לדעת?

סדנאות הסטאז' הן ארציות, ניתן להירשם לסדנאות הסטאז' בכל מכללה אקדמית לחינוך בארץ.
משרד החינוך מאפשר למורים ולגננות שלא מצאו עבודה בתחילת השנה, להצטרף למערך הסטאז' עד חודש דצמבר. מילוי מקום חופשת לידה ראשונה חייב להיות לפחות שלושה חודשים מלאים.
משרד החינוך מאפשר למורות ולגננות למלא מקום של מורות/גננות שיצאו לחופשת לידה, לאורך לפחות שישה חודשים מלאים ובשנה קלנדרית אחת.
מורים שהתחילו את עבודתם בתחילת השנה נדרשים להמשיך וללמד עד סוף השנה, בלי שום קשר לנאמר עד כה

כל מה שצריך כדי לעבור את הסטאז' בהוראה בקלות