רישום לעובדי הוראה במסגרת שנת שבתון

היחידה ללימודי חוץ מברכת אותך עם יציאתך לשנת שבתון ובחירתך ללמוד במסגרת היחידה באקדמית אחוה. לנוחיותך אפשרנו רישום דיגיטלי לקורסים השונים המוצעים ביחידה ללימודי חוץ

שלבי הרישום

עם כניסתך למערכת יפתחו לפנייך מספר שלבים בתהליך הרישום. נבקש את תשומת ליבך לכמה דגשים: 

> יש להקפיד לבחור נכון את סוג קרן השבתון (קרן השבתון בה נצבר הכסף). 

> דמי ההרשמה בסך 200 ₪ הם חד פעמיים לכל שנת הלימודים, ללא קשר לכמות הקורסים אליהם נרשמת. 

> יש לקרוא בעיון את נוהלי ביטול ההרשמה ובמקרה הצורך לפעול על פיהם.

> לאחר אישור תוכנית הלימודים על-ידי קרן השבתון, יש לשלוח את טופס הרישום בדוא"ל לכתובת[email protected] 

צוות היחידה עומד לרשותך בכל שאלה. 

רישום מקוון