מידע כללי

 

שלום רב,

אני שמחה להציג בפניך את תכנית ההשתלמויות לשנת הלימודים הקרובה תשע"ט.

אנו משקיעים את מרב ומיטב המאמצים והאמצעים כדי לגבש את התכניות הרלבנטיות להתפתחותך האישית
והמקצועית.
בידיעון תמצא אפשרויות רבות ומגוונות ללמידה ולהתפתחות מקצועית, ובהתאמתן לצרכים המשתנים.
התכנית המוצעת מציעה קורסים לעובדי הוראה שעדיין לא השתלבו ברפורמת "אופק חדש" וגם לעו"ה בבתי
ספר המשולבים ברפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". כל הקורסים מוכרים ומאושרים ע"י משה"ח לגמולי
השתלמות ולקידום מקצועי.
אני מזמינה אותך לעיין בידיעון היחידה, לבחור את הנושאים המתאימים לך ולהצטרף לאוכלוסיית הלומדים
במכללה האקדמית אחוה הנהנית מחוויית לימודים מיוחדת במינה, רוויה בחדשנות, חשיבה וידע.
נעשה כל שביכולתנו כדי לסייע, לייעץ ולהפוך את הלמידה שלך אצלנו לחוויה נעימה, מעשירה ומצמיחה
מבחינה אישית ומקצועית.
אני משוכנעת שכל אחד יבחר ללמוד את הנושאים אשר יתרמו להרחבת הידע המקצועי ולקידום מעמדו.
אנו מאחלים לך שנת לימודים פורייה ומועילה, שנה של התחדשות והרחבת אופקים.
 
ליאה שחר
ראשת היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות
"אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד" (בנג׳מין פרנקלין)
 

לתשומת לבכם, חלק מהתוכניות מותאמות לאקדמאים ולאנשי חינוך וחלק מהמסלולים מתאימים לקהל הרחב. למידע ולהרשמה אודות לימודי תעודה והשתלמויות במכללה האקדמית אחוה התקשרו 08-8588132.

ידיעון 2018