קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

התמודדות עם אלימות בבית הספר
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
620.00 ₪
תזונה, מזון ומה שביניהם
מרצה: ד"ר יעל דומוביץ
620.00 ₪
ירושלים לדורותיה
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
620.00 ₪
פסיכולוגיה של גיל הנעורים
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
620.00 ₪
דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ביבליותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
Page 1 of 3