קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
620.00 ₪
קורס ציור ילדים
מרצה: ד"ר משה רז
620 ₪
התפתחות אישיות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
620.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ירושלים לדורותיה
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
620.00 ₪
אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
אנטישמיות מאז ועד היום
מרצה: דוד אלישיב M.A
620 ₪
Page 1 of 3