קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

והדרת פני זקן
מרצה: ד"ר אפרים יאול - מומחה לגריאטריה, מנהל מחלקה בביה"ח הרצוג
620.00 ₪
התמודדות עם אלימות בבית הספר
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
620.00 ₪
התפתחות אישיות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
620.00 ₪
סוגיות בספר בראשית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620 ₪
תזונה, מזון ומה שביניהם
מרצה: ד"ר יעל דומוביץ
620.00 ₪
ירושלים לדורותיה
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
620.00 ₪
דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים
מרצה: ד"ר מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
המנדט הבריטי
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
620.00 ₪
Page 1 of 3