קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

תזונה, מזון ומה שביניהם
מרצה: ד"ר יעל דומוביץ
620.00 ₪
ביבליותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: חנה רובנוביץ M.A
620.00 ₪
סוגיות בספר בראשית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620 ₪
מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
התמודדות עם אלימות בבית הספר
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
620.00 ₪
אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה של גיל הנעורים
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
620.00 ₪
Page 1 of 2