קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
התמודדות עם אלימות בבית הספר
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
620.00 ₪
תיאוריות אישיות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
אמונה ומוסר
מרצה: מאיר גרוס M.A
620 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה התפתחותית
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
620.00 ₪
ירושלים לדורותיה
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
620.00 ₪
אנטישמיות מאז ועד היום
מרצה: דוד אלישיב M.A
620 ₪
Page 1 of 3