קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

ספר שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
פתרון קונפליקטים באמצעות גישור
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
קבלת החלטות בחינוך ובהוראה
מרצה: ד"ר משה רז
620 ₪
ביבליותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: חנה רובנוביץ M.A
620.00 ₪
מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה של גיל הנעורים
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
620.00 ₪
Page 1 of 2