קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
אנטישמיות מאז ועד היום
מרצה: דוד אלישיב M.A
620 ₪
קורס ציור ילדים
מרצה: ד"ר משה רז
620 ₪
התפתחות אישיות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.
620.00 ₪
והדרת פני זקן
מרצה: ד"ר אפרים יאול - מומחה לגריאטריה, מנהל מחלקה בביה"ח הרצוג
620.00 ₪
התמודדות עם אלימות בבית הספר
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
620.00 ₪
Page 1 of 3