רישום מקוון לסדנת התמחות בהוראה - סטאז

ברוכים הבאים,
היחידה לכניסה וליווי בהוראה במכללה האקדמית אחוה תפתח את הרישום לסדנאות הסטאז' לשנה"ל תשפ"ג.
הרישום המקוון נועד לקצר ולייעל את תהליך הרשמתך לסדנת הסטאז'. ניתן להירשם רק באמצעות אתר האינטרנט.
מספר דגשים לתשומת לבך:
ניתן להירשם לסדנת סטאז' בכפוף לתנאים הבאים:
סיום של לפחות 80% מהחובות בלימודי תעודת ההוראה.
סיום של כל החובות בפדגוגיה, עבודה מעשית וקורס מגישי עזרה ראשונה (בהיקף של 44 שעות).
עבודה בפועל בהיקף של לפחות שליש משרה.
לא יבוצע שיבוץ בפועל לסדנה ללא הצגת אסמכתא לשלושת תנאים אלו.
 
לתשומת לבך, כחלק מהיותך עובד הוראה במשרד החינוך הנך נדרש להיות בעלת תעודת בוגר קורס מגע"ר בתוקף.
 
עליך לצרף בתהליך ההרשמה את המסמכים הבאים (לסטודנטים חיצוניים בלבד):
אישור על סיום של לפחות 80% מהחובות בלימודי תעודת ההוראה או אישור זכאות לתעודת הוראה או תעודת הוראה חתום עי המוסד בו הנך לומד/בו בגרת.
צילום תעודת זהות
תואר B.A.
 
מסמך נדרש לכלל המתמחים:
טופס שיבוץ (טופס אישור מסגרת התמחות של משרד החינוך) הטופס יהיה זמין במידע אישי שלכם עם שיבוצכם לסדנת הסטאז' וניתן יהיה להגיע אליו באופן הבא:
כניסה למידע אישי>אפשרויות נוספות>סטאז'. את הטופס ניתן למלא רק לאחר שיהיו בידיכם כל הפרטים הנדרשים בטופס. לנוחיותך קישור לאתר אגף התמחות וכניסה להוראה 

 

עלות הסדנה:
סטודנטים סדירים שעושים את סדנת הסטאז' במקביל לשנה ד' – ללא עלות.
הרישום מותנה בהסדרת חוב לשנה"ל תשפ"ב (במידה וקיים), תשלום מקדמה לשנה"ל תשפ"ג, בניית מערכת לשנה ד' ומציאת מסגרת עבודה המוכרת לשנת ההתמחות. סטודנט שנרשם לסדנה ולא עומד בכל התנאים הנ"ל, יוסר מרשימת המשתתפים בסדנה עד אשר יעמוד בכל התנאים הנדרשים.
סטודנטים לתכנית הסבת אקדמאים שלומדים במכללה או חיצוניים שעושים את הסטאז' תוך כדי לימודי ההסבה או בשנה העוקבת לאחר סיום הלימודים – ללא עלות
בוגרי .B.Ed שעושים את הסטאז' בשנה שלאחר סיום לימודיהם – 1,234 ₪
בוגרי המכללה וחיצוניים (סדירים והסבות) שסיימו את לימודיהם לפני למעלה משנה – 1,234 ₪ + דמי הרשמה בסך 300 ₪. סה"כ 1,534 ₪
 
חממות
סטודנטים סדירים שעושים את סדנת הסטאז' במקביל לשנה ד' - ללא עלות.
סטודנטים לתכנית הסבת אקדמאים שלומדים במכללה או חיצוניים שעושים את הסטאז' תוך כדי לימודי ההסבה או בשנה העוקבת לאחר סיום הלימודים – ללא עלות.
בוגרי תכנית הסבת אקדמאים וחיצוניים שסיימו את לימודיהם לפני למעלה משנה ובוגרי .B.Ed – 1,234
 
במקרה של ביטול הרשמה, החזר יבוצע בהתאם לנהלי שכר לימוד המתפרסמים באתר המכללה.
 
  • דמי הרשמה אינם מוחזרים.
  • *צמוד למדד יולי 2017, ניתן לשינוי בכפוף להנחיות משרד החינוך

טרם ההרשמה, כדאי וחשוב לעיין במידע המצוי באתר המכללה, המפרט אודות שנת ההתמחות בהוראה ותנאי הקבלה.

בסיום תהליך הרישום יעלה חיווי על המסך כי תהליך הרישום הסתיים בהצלחה.

במידה ולא קיבלת הודעה זו, אנא פנה לדלפק התמיכה הטכנית של המכללה בטלפון: 08-8588100 או בדוא"ל: help@achva.ac.il.

 

אנו מאחלים לך הצלחה בשנת ההתמחות

אגרת לקראת שנת ההתמחות בשנה"ל תשפ"ג