סוד הבחירה בהוראה

למה ללמוד חינוך מיוחד?

מימי יעקובוב בדקה את מניעי הבחירה בהוראת חינוך מיוחד של סטודנטים יוצאי אתיופיה.

 

במסגרת עבודת הסמינריון שלה, חקרה מימי יעקובוב את מניעי הבחירה המקצועית בהוראת חינוך מיוחד של סטודנטים בני הקהילה האתיופית. מחקרה זה מציג עשרה נרטיבים של סטודנטים יוצאי אתיופיה, שבחרו ללמוד חינוך מיוחד לתואר ראשון, משתי מכללות שונות בארץ.
"אל המחקר הזה נכנסתי בעקבות חברה, ובעצתו של ד"ר ארז מילר." מספרת מימי. "עניין אותי לגלות מהם המניעים המובילים אנשים, צעירים וצעירות, להחלטה כזו משמעותית בחייהם. הסיפורים המרתקים של הסטודנטים, חלקם חברים וחברות שלי, היה מפעים."
בחירת קריירה היא אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שאדם עושה בחייו. מניעי הבחירה בקריירה של קבוצות מיעוט, עשויים להיות שונים מאוד מאלו של האוכלוסייה הדומיננטית, בשל גורמים כלכליים-חברתיים שונים, המצמצמים את אפשרויות הבחירה.
בזמן האחרון אנחנו עדים לגישות רבות התומכות בהרחבת הגישה ללימודים גבוהים לסטודנטים ממגזרים שונים. צעירים יוצאי אתיופיה משולבים במערכת ההשכלה הגבוהה כחלק מאסטרטגיית קליטה של קהילה זו בישראל, ומקבלים גם סיוע כספי ולימודי במהלך לימודיהם. מחקרים מעטים בדקו את המניעים לבחירה בהוראת חינוך מיוחד של סטודנטים אתיופים. סטודנטים אלו עשויים לבחור בהוראה על רקע התנסויות חינוכיות שליליות שלהם בצעירותם, ועל רקע התחושה שאין שוויון הזדמנויות בתחום החינוך עבור תלמידים אתיופים, כולל ניתוב יתר לחינוך המיוחד.
האם ייתכן שחלקם רואים עצמם כסוכני שינוי חברתיים?
מחקרה של מימי יעקובוב הוא מחקר איכותני בשיטת מתודולוגיה נרטיבית, כאשר המשתתפים הם עשרה סטודנטים אתיופים שבחרו ללמוד במכללות להכשרת מורים. כלי המחקר היו שאלון מידע אישי, ובעקבותיו ראיון עומק בו התבקשו המשתתפים לספר את סיפור הבחירה המקצועית שלהם.
"מניתוח הראיונות עולה כי שמונה מהסטודנטים המרואיינים נחשפו לראשונה לחינוך המיוחד בגילאי 17-20."  מספרת מימי. "חלקם בחרו בלימודי חינוך מיוחד בגלל שלא עמדו בדרישות הסף למקצועות אחרים שרצו ללמוד. הועלו גם הצורך והרצון להוביל שינוי בקהילה. חלק מהסטודנטים ציינו את הרצון לסייע למשפחה, חלקם ציינו את הרצון שלהם להוביל שינוי כלל ארצי בתחום החינוך המיוחד, בעיקר בקרב נוער בסיכון. בנוסף, ציינו רוב המרואיינים שבחרו בחינוך המיוחד בגלל נטיית האופי שלהם כסיבה משנית לבחירת המקצוע.
אם כן ניתן לראות, שלסטודנטים סיבות שונות שהובילו אותם לבחירת מקצוע זה, אך ישנם קווים משותפים ביניהם. התכונות המשותפות לסטודנטים שהשתתפו במחקר, הן המוטיבציה, הכוח להילחם על שלהם והרצון להוביל שינוי."

 

מימי יעקובוב, בוגרת תואר ראשון בחינוך מיוחד במכללה האקדמית אחוה. כיום מנהלת גן טיפולי בגדרה ועומדת בפני לימודים לתואר שני.