לשון חז"ל

שם המרצה: ד"ר דורון דןדורון דן
מטרות הקורס:

הקורס מציג את מאפייניה של לשון חז"ל בהשוואה ללשון המקרא וכן את השתקפותם של מאפיינים אלה בלשון ימינו.


תיאור הקורס:

בקורס יידונו ברחבה הנושאים הבאים:

  • מהותה של לשון חז"ל ודרכי התהוותה של לשון זו.
  • דיון במושג 'אב–טקסט'.
  • דיון מפורט במאפייניה של לשון חז"ל בכל הנוגע לפונולוגיה, למורפולוגיה ולתחביר, תוך התמקדות בדרכי השתקפותן של תופעות מתחומים אלה בעברית בת-זמננו.
  • דיון באוצר המילים של לשון חז"ל על מאפייניו השונים (תהליכים סמנטיים, מילים שאולות, השינויים שחלו באוצר המילים למן תקופת המקרא וכדומה), תוך בחינת השתקפותו של אוצר מילים זה בלשון ימינו.

     
  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.