"מגש הכסף": הרקע, השיר, ההתקבלות - מאת פרופ' לאור

השיר "מגש הכסף" – שאותו פרסם נתן אלתרמן ב"דבר" ב-19.12.1947,

בתחילת השלב הראשון של מלחמת העצמאות – זכה במרוצת השנים לתפוצה עצומה, והיה לטקסט המזוהה עם ציוניותה של מדינת ישראל ולאחד הביטויים המובהקים של סיפור התקומה. מטרתה של הרצאה זו היא לבחון את מקומו של שיר זה בתרבות הישראלית במגוון של דרכי ייצוג: בביקורת, בשיח הציבורי, במערכת החינוך, בטקסים, באמנויות השונות (בכלל זה מחול, מוסיקה וקולנוע), במוזיאולוגיה ועוד, ולהעריך את תרומתו הכוללת להבנייתו של "הנרטיב הציוני". אולם בצד זה יוצג גם הסיפור שכנגד, היינו הניסיונות לחלל את הקודש ולפרק את השיר ואת ההילה האופפת אותו, וזאת לצורך השמעת ביקורת על עוולות הממסד הציוני ואף כדי לקעקע את צדקת הרעיון הציוני מעיקרו. מן הדיון בשיר וסביבו יעלו אפוא תובנות הנוגעות לשינוי באתוסים ובדימויים של החברה הישראלית מאז ימי ראשית המדינה ועד עצם היום הזה. 

פרופ' דן לאור יעביר את ההרצאה בנושא "אנחנו מגש הכסף" הסיפור שאינו נגמר על הולדת המדינה, בצהריי שישי הקרוב בתאריך 28/04/2017, במסגרת סדרת ההרצאות הפתוחות לקהל שלנו – היבטים בתרבות עכשווית בישראל