מוזיאון פרטי – ללימודי השואה 'יצירת דוד' (דוד ניסענבוים 1914-1999)

לזכרם של 6 מיליון יהודים

באקדמית אחוה הוקם מוזיאון פרטי ללימודי השואה - 'יצירת דוד' במטרה לשמש אות זיכרון לקורבנות השואה על-ידי לימוד מקיף של הנושא כחלק מהתכנים הלימודיים של הסטודנטים בתארים השונים. המוזיאון הוקם הודות לאוסף יצירות שנתרם על-ידי בנו של דוד ניסענבוים זכריה אגוזי לאקדמית אחוה. בכך התגשם חלומו הגדול של דוד ניסענבוים שיצירתו תזכה למשכן הולם, בו יוצגו יחדיו כל פסליו וציוריו.

הפסלים והציורים של דוד ניסענבוים המוצגים בתערוכה מהווים את דרכו הייחודית של האמן לבטא את רגשותיו באשר לגורלם של יהודי אירופה בשואה.

המכללה רואה בהקמתו של מוזיאון ללימודי השואה, אתגר ציוני לאומי בעל חשיבות ערכית ומוסרית, בבחינת צווי של 'לזכור ולא לשכוח', ולכן קיבלה בכבוד ובהתרגשות את עבודות האמנות שנתרמו על-ידי משפחת אגוזי שביקשה להנציח את בני הזוג ניסענבוים.

התערוכה עצמה אינה אמורה למסור את תולדות השואה באופן היסטורי, אלא את חוויותיו של האיש לנוכח רצח עמו ואובדן משפחתו. ניסענבוים, שאיבד את כל משפחתו במלחמה, מתמקד במשפחה כסמל לשבר העיקרי וכן כסמל לניסיון ההשתקמות ובניית החיים מחדש. 

תערוכה זו, המוקדשת לזכרו של דוד ניסענבוים ולזכר מרים ניסענבוים, ניצבת דרך קבע במרכז לימודי השואה של האקדמית אחוה. "אני מביט על העולם כמו מתוך כלא ובוער מבפנים", אמר דוד ניסענבוים בהזדמנות נדירה בה דיבר על יצירתו. "כל עבודותיי הן עבודת יד בלי שום מכשירי חשמל, כל חריץ נובע מן הלב, כל חריטה באה מן הנשמה, כל פסל, כל תמונה הם חלק מתוכי".