הערכת בית הספר הדמוקרטי

מחבר/ים: 
ד"ר עירית ששון/ורסנו-מור כרם
עמודים: 
146-173

תקציר

למול הביקורות השונות שעלו כנגד החינוך הקונבנציונלי פותחו שיטות חינוך חדשות, צמחו רפורמות וניסויים והוקמו בתי ספר אלטרנטיביים בעולם ובארץ. המרכזיים הם בתי ספר בדגם החינוך הדמוקרטי והפתוח. מחקר זה עסק בהערכת הגישה החינוכית של בית הספר הדמוקרטי-הפתוח ״כנף״ בצפון הארץ מנקודת המבט של בוגריו. אוכלוסיית המחקר מנתה 78 בוגרים של בית הספר אשר סיימו את לימודיהם בשנים 2007-1995, וגודל המדגם הנו 30 מתוכם. ההערכה התבססה על גישת המחקר המשולבת (Mixed method) וכללה כלים כמותיים ואיכותניים. כלי המחקר אשר נעשה בו שימוש הוא שאלון, אשר כלל שאלות הנוגעות לשירות הצבאי או הלאומי, שאלות על לימודי המשך, על תעסוקה ועל תפיסה אישית. רובם המכריע של הנבדקים שירתו בצבא ושלמים עם החלטתם. 70% מהנשאלים פנו ללימודי המשך, אך רק 15% מתוכם פנו ללימודים אקדמיים. הנבדקים דיווחו כי לימודי ההמשך היוו עבורם התנסות חווייתית, אך גם דווח על קשיים הקשורים בחוסר מיומנויות ואסטרטגיות למידה. ניכר כי בוגרי בית הספר שואפים למימוש ולהגשמה עצמית. הם תופסים את לימודיהם בתיכון כמשפיעים באופן חיובי על חייהם. רוב הנבדקים מגדירים את עצמם פלורליסטים, וחלק מכריע מתוכם היו מחנכים את ילדיהם בבית ספר דמוקרטי או פתוח. במסגרת המחקר נבחנו המטרות החינוכיות למול תפיסות הבוגרים. מחקר הערכה זה מדגיש את החשיבות בבחינת סוגיות חינוכיות באמצעות כלים מדעיים, אובייקטיביים ומדידים אשר לפיהם יתקבלו החלטות חינוכיות.