ועדת אתיקה

רשות המחקר, ועדת אתיקה

ועדת האתיקה של המכללה האקדמית אחוה נוסדה כדי לבחון את העקרונות האתיים במחקרים של חברי סגל, סטודנטים ועוזרי מחקר במכללה, ולפקח על תהליכי מחקרים שבהם מעורבים בני אדם.
הוועדה אחראית על מתן אישורים למחקרים המבוצעים בידי חוקרים חברי הסגל וסטודנטים.

כללי אתיקה למחקר

האחריות החוקית להגנת זכויותיהם של הנבדקים היא באחריותו של חבר הסגל המבצע את המחקר ואינה באחריותה של הוועדה.

לא ייערך מחקר באופן הנוגד את החוק! אישור של ועדת האתיקה, לעניין האתיקה שבמחקר, אין בו כדי קביעה שהניסוי איננו נוגד את החוק. אחריות החוקר לבצע מחקר במסגרת החוק בלבד!

במקרים בהם המחקר מנוהל על ידי סטודנט, או עוזר מחקר, הגורם האחראי לבדיקת תקינותו האתית של המחקר וביצועו בסטנדרטים אתיים הוא חבר הסגל החוקר.

בתכנון המחקר יש להקפיד על שמירת כבודו של המשתתף, שלמותו הגופנית ופרטיותו. זהותם של המשתתפים לא תיחשף במהלך המחקר ובסיומו, אלא בהסכמתם המפורשת. על החוקר להתחשב גם בזכויותיהם, כבודם ופרטיותם של אנשים הקשורים ישירות למשתתף (כגון בני זוג וקרובי משפחה) העלולים להיפגע מן המחקר למרות שהם עצמם אינם משתתפים בו.

 

הסכמה מדעת

  • לא ישתתף אדם במחקר אלא בהסכמה מדעת ומראש!
  • הסכמה מדעת תינתן רק לאחר מתן הסבר ברור של מטרות המחקר, משמעותו, הסיכונים ו/או אי הנוחות הכרוכים בו הן למשתתף עצמו והן לאחרים שאינם מעורבים ישירות במחקר (כגון בני משפחה או עדה).
  • נוסח ההסבר ונוסח ההסכמה מדעת חייבים באישורה של ועדת האתיקה.
  • ההסכמה תינתן בכתב; ואולם, במחקר אנונימי בו אין זהותו של המשתתף מהווה מרכיב חיוני, רשאית הוועדה לאשר מתן ההסכמה בעל פה.
  • הפעלת לחץ, ישיר או עקיף, על נחקר להסכים להשתתף במחקר מנוגד לכללי האתיקה של המכללה. על החוקר להבהיר למשתתף במחקר כי הוא זכאי להפסיק את השתתפותו במחקר בכל עת.
  • אין לשתף במחקר קטין או אדם הסובל ממגבלה שאינה מאפשרת מתן הסכמה מדעת, אלה אם ניתנה הסכמה בכתב של אפוטרופוס.
  • במחקרים במדעי החברה, כאשר דרישות מתודולוגיות מצריכות אי גילוי מטרתו האמתית של המחקר, רשאי החוקר, באישור ועדת האתיקה, לדחות את מתן ההסבר בעניין מטרת המחקר עד לאחר תום הניסוי.
  •  
חיסיון מידע אישי
חל איסור מוחלט על החוקר להשתמש במידע על ענייניו הפרטיים של המשתתף (כגון שם, כתובת, מצב משפחתי, מצב בריאות, מצב כלכלי וכיו"ב) לצרכים שאינם קשורים ישירות למחקר.
החוקר מחויב לשמור על חיסיון זהותם ועל כבודם ופרטיותם של הנחקרים.

 

הנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה.

 

חברי ועדת אתיקה - סגל

ד"ר אירנה ולדימרסקי - יו"ר ועדת אתיקה

ד"ר אירנה ולדימירסקי ראש החוג להיסטוריה במכללה האקדמית לחינוך אחוה. את לימודי דוקטור עשתה באוניברסיטת תל אביב במכון ע"ש קמינגס ללימודי רוסיה ומזרח אירופה.  את לימודי פוסט דוקטור עשתה באוניברסיטת הידלברג (גרמניה). ד"ר ולדימירסקי גם חברה במערכת כתב העת "מעוף ומעשה" וגם כתב העת "כתבים אקדמיים.

ד''ר היידי פלביאן - ראש המחלקה לחינוך מיוחד

ד"ר היידי פלביאן - בית הספר לחינוך

ד"ר היידי פלביאן בעלת PHD במנהיגות חינוכית תוך התמחות בחינוך המיוחד, מאוניברסיטת דייטון שבארה"ב. שותפה פעילה בהובלה ובהקמה של בית הספר לתלמידים עם לקויות למידה מורכבות, בי"ס בטב"ע. חוקרת את סוגיות השילוב לילדים ובוגרים עם לקויות למידה ומציגה בכנסים לאומיים ובינלאומיים בארץ ובעולם. בנוסף, מנחה בכירה של תיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית ומרצה בתחום בכנסים שונים בעולם.

ד''ר עמוס פליישמן - בית הספר לחינוך

ד"ר עמוס פליישמן - בית הספר לחינוך

ד"ר עמוס פליישמן בעל PHD רפואה פסיכופזיולוגיה אונברסיטת תל אביב

ראש החוג לחינוך מיוחד פעמיים,ראש יחידת המחקר לשעבר

ד''ר יוני גז - בית הספר למדעים

פרופ' יוני גז - בית הספר למדעים

פרופ' יהונתן גז, בעל תואר Ph.D בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן - גוריון, משמש כמרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית אחוה.

פרופ' גז חוקר בתחום הזיכרון והפסיכופתולוגיה.

 פרופ' יוני גז הינו פסיכולוג קליני מומחה ועובד כפסיכולוג במחלקה לבריאות הנפש בבית החולים סורוקה

נשוי ואב לחמישה.

גב' שמרית סימון - רכזת הועדה

גב' שמרית סימון - רכזת הועדה

 

חברי ועדת אתיקה - סטודנטים

פרופ' גבי שפלר - יו"ר ועדת אתיקה
 
פרופ' גבי שפלר הוא פסיכולוג קליני בכיר ופסיכואנליטיקאי. למד לשלושת תאריו בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היה חבר סגל המחלקה לפסיכולוגיה, שימש כראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית, מופקד הקתדרה לפסיכואנליזה על שם פרויד ומנהל מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה באוניברסיטה העברית בירושלים.

ד''ר היידי פלביאן - ראש המחלקה לחינוך מיוחד

ד"ר ורד שקוף - בית הספר למדעים

ד''ר עמוס פליישמן - בית הספר לחינוך

ד"ר גילי וולף - בית הספר למדעים

ד"ר גילי וולף היא מרצה בחוג לפסיכולוגיה במכללת אחוה. תחומי המחקר שלה הם פסיכונוירואימונולוגיה, עם התמחות בכאב, ופסיכיאטריה ביולוגית

ד''ר ג'לאל עבד אל גאני - בית הספר לחינוך

ד"ר ג'לאל עבד אלגני - בית הספר לחינוך

ד"ר ג'לאל עבד אלגני הוא מרצה במחלקה לשפה וספרות ערבית בבית הספר לחינוך במכללה האקדמית אחוה. תחומי התמחותו ומחקריו עוסקים במדעי הרוח, בספרות הערבית הקלסית בשירה, בפרוזה, בפאוטיקה ובאסתטיקה ובתאוריות האהבה בתרבות הערבית הקלסית

ד''ר יוני גז - בית הספר למדעים

ד"ר ריבי פריי  - בית הספר לחינוך

ד"ר ריבי פריי היא בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, ופוסט-דוקטורט במכון מופ"ת. התמחתה בנוירו-שיקום ילדים. מרצה בביה"ס לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה, ומשמשת כראשת ההתנסות הקלינית במחלקה לחינוך מיוחד. תחומי מחקרה כוללים התמודדות עם אובדן מנקודת מבט רב-תרבותית וכן חדשנות טכנולוגית בהכשרת צוותי חינוך בפרספקטיבה של למידה חברתית-רגשית.

גב' שמרית סימון - רכזת הועדה

גב' יפעת רוט - רכזת הוועדה