מאמר בכתב עת: שבילי מחקר

סוג הפרסום: מאמר בכתב עת
פורסם ע"י: נעמה צבר בן יהושע
שנת הוצאה: 2011
שם הספר/כתב העת: שבילי מחקר
שם המאמר: תולדות המחקר האיכותני בישראל. מסע אישי.
עמודים: 09 - 19
מספר גיליון: 17