מודל פירמידת ניהול הארגון

סוג הפרסום: ספר
פורסם ע"י: יעל פישר
שנת הוצאה: 2003
שם הספר/כתב העת: עיונים במינהל ובארגון החינוך

הצלחתו של הארגון להשיג את מטרותיו קשורה קשר אמיץ ביכולתו להתאים את עצמו לשינויים בסביבתו החיצונית והפנימית, ככל שהדבר נדרש, ולנקוט גישה מגיבה (ראקטיבית) וגם גישה של יוזמה ופעולה מקדימה (פרואקטיבית). כן קשורה הצלחתו של הארגון ביכולתו להתגבר על הקונפליקט האימננטי שבין רצונותיו, תחושותיו וצרכיו של היחיד, לבין מטרותיו וצרכיו של הארגון. דרך חשובה לעשות זאת היא בעזרת המשוב, שהוא אמצעי תקשורת. בעזרת המשוב אפשר ללמוד על התהליכים התוך־ ארגוניים והחוץ־ארגוניים ולהציע הצעות לשיפור ולשינוי. הוא גם אמצעי לעובדים להביע את התחושות הפנימיות שלהם ולדון בתוצאות הניהוליות המעשיות של תחושות אלה. התחושות והצרכים של היחיד עלולים לעכב תהליכים ארגוניים ולא פעם אפילו לשבש אותם. ארגונים המבינים את חשיבות המשוב, הופכים אותו לחלק מובנה ובלתי נפרד מהתרבות הארגונית.

מטרתו של מאמר זה להציג מודל ניהול שבו המשוב הוא רכיב מרכזי בארגון, והמשלב מגוון של תהליכי ניהול מוכרים. המודל אוצר בתוכו סיכוי לניהול מוצלח וגמיש של ארגונים ובהם בתי־ספר.