פרק ה"דיון" בדוח מחקר, במחקר הערכה ובמאמר מדעי אמפירי

מחבר/ים: 
פרופ' יצחק פרידמן
עמודים: 
207-220

תקציר

למאמר מדעי יש בדרך כלל מבנה ברור ומוסכם. הוא פותח בתקציר או בתמצית. לאחר מכן מוצגים בו הרעיונות, שהם לב המאמר, ולבסוף מובא הדיון ברעיונות (במחקר אמפירי - הכוונה בדרך כלל לדיון בממצאים). מאמר זה מתמקד בפרק הדיון שבמאמר האמפירי. לאחר סקירה קצרה של סוגי המחקרים השכיחים ביותר במדעי החברה והמאמרים המדעיים הנובעים מהם, מתוארת ההבחנה בין המחקר הכמותי והאיכותני בכל הקשור בפירוש הממצאים ובקביעת מקומם בשדה המחקר. בהמשך ניתן תיאור מפורט של המבנה והתוכן של פרק הדיון במאמר המדעי - מה ראוי ומה לא ראוי לכלול בו.