מיקרוביולוגיה כללית

שם המרצה: פרופ' איתן בן-דבאיתן בן-דב
מטרות הקורס:

לימוד עולם המיקרואורגניזמים. הכרות עם חיידקים ווירוסים. לימוד מנגנוני ביוסינטטיים והקשר לייצור תרופות.


תיאור הקורס:

 • הקדמה - מהי מיקרוביולוגיה?
 • תפקיד החיידקים בטבע ובתעשייה.
 • חשיבות החיידקים במחקר מדעי.
 • מיקרואורגניזמים ותיאוריית ההיווצרות הספונטנית. תרומתם של מפלסי הדרך.
 • הגדרות מיקרואורגניזמים: פרוקריוטים, אאוקריוטים ונגיפים.
 • מיון חיידקים תוך הדגמה של הגדרת משפחה.
 • מעטפות החיידקים. דרישות תזונתיות של חיידקים.
 • נשימה בחיידקים.
 • גידול חיידקים.
 • מחזור התא הפרוקריוטי – The bacterial cell cycle.
 • נגיפים ובקטריואז'ים. ארכאיה (Archaea).
 • מיקרואורגניזמים אאוקריוטיים.
 • תרופות אנטיביוטיות.
 • החיידקים כגורמי מחלות.
 • חיידקי מיקופלסמה (Mycoplasma) מאפייני מבניהם וחשיבותם הרפואית.
 • גנטיקה בחיידקים.

ספרות מומלצת:

 •  Biology of Microorganisms, Brock. T.D., Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New-Jersey.
 •  Microbiology, Prescott, L.M., Harley, J.P., and Klein,D.A. McGrow-Hill Co., Inc. Boston.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.