רשות המחקר

המכללה האקדמית אחוה - רשות למחקר ופיתוח

בשנה"ל תשע"ג הוקמה במכללה רשות המחקר. רשות המחקר משרתת את שלושת בתי הספר: בית הספר לחינוך, בית הספר למדעים ובית הספר לתארים מתקדמים.

רשות המחקר במכללה האקדמית אחוה הוקמה במטרה לקדם את תרבות המחקר במכללה תוך שמירה על רמה אקדמית גבוהה. המחקר נתפס כעיסוק חשוב והכרחי להתפתחות המקצועית של סגל המכללה. רשות המחקר שמה דגש על העלאת  הרמה הלימודית וחיזוק תהליכי הוראה והכשרה במכללה.

 

ראש רשות המחקר: ד"ר אירנה ולדימרסקי

מטרות רשות המחקר:

 • קידום תרבות המחקר במכללה
 • עידוד חברי סגל ליזום ולבצע מחקרים ייחודיים וחדשניים בתחומי התמחותם
 • יצירת תשתית מחקרית - יעוץ, הכוונה וסיוע לקידום המחקר
 • עידוד שיתופי פעולה במחקר עם מוסדות וחוקרים בארץ ובעולם
 • ריכוז והפצה של מידע על קרנות מחקר, כנסים וימי עיון

 

פעילות רשות המחקר

 • ניהול תקציב המחקר כפי שמאושר על ידי הנהלת המכללה ובכפוף להחלטות ועדת מחקר.

 • מעקב אחר התנהלות המחקרים שאושרו  על ידי רשות המחקר כולל עמידה בלוח זמנים, הגשת דוחות מחקר ו/או פרסום מאמרים.

 • ייזום מחקרים המשרתים את ההתפתחות של המכללה, בתאום עם הנהלת המכללה.

 • עידוד חברי הסגל להגשת הצעות מחקר לרשות המחקר, וכן להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות בארץ ובעולם.

 • הבטחת איכות אקדמית של ההצעות המוגשות.

 • גיוס, במידת הצורך, של יועצים אקדמיים למחקרים ולהגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות.

 • קיום פורום מחקר מכללתי.

 • ייזום שיתופי פעולה בתחום המחקר עם מוסדות אחרים.

 • הוצאת חוברת פרסומים שנתית של מחקר הסגל האקדמי במכללה.

הוראת ההיסטוריה
תפקיד שם דוא"ל טלפון
ראש החטיבה ד"ר אירנה ולדימרסקי irena@achva.ac.il 072-2248519
תפקיד שם דוא"ל טלפון
רכזת רשות מחקר שימרית סימון shimrit_s@achva.ac.il 072-2248542