מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
פעיל תפעול 9.2022 9.2022 לשיפוץ צריף ראשונים בקמפוס המכללה האקדמית אחוה 23.06.2022 19.07.2022
פעיל תפעול 7.2022 מכרז 7.2022 לרכישה והתקנה של גנרטור ראשי עבור המכללה האקדמית אחוה 07.06.2022 05.07.2022
פעיל תפעול 6.2022 מכרז 6.2022 עבודות חשמל באודיטוריום בנין מס' 1 עבור המכללה האקדמית אחוה 26.05.2022 28.06.2022
סגור תפעול 3.2022 מכרז פומבי 3.2022 לשירותי הסעות עבור המכללה האקדמית אחוה 12.04.2022 10.05.2022
סגור פרויקטים מיוחדים 0 הזמנה להגיש בקשות להיכלל במאגר מפקחי בנייה עבור המכללה האקדמית אחוה 15.03.2022 30.03.2022
סגור מערכות מידע 7.2021 מכרז פומבי 7.2021 להקמה, ניהול ואירוח מודל Moodle 13.03.2022 07.04.2022
פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
פעיל פרויקטים מיוחדים 0 פנייה לקבלת הצעות מחיר עבור פיתוח קורסים דיגיטליים 09.06.2022
פעיל תפעול 0 פניה לקבלת הצעות מחיר לשירותי השגחה בבחינות פרונטליות 15.05.2022 25.05.2022
פעיל תפעול 0 פניה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי סלולר 01.05.2022 18.05.2022
פעיל מערכות מידע 0 פנייה לקבלת הצעות מחיר ליועץ אבטחת מידע עבור המכללה האקדמית אחוה 01.05.2022 10.05.2022
Page 1 of 15