מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 12/2011 מכרז למתן שירותי הסעות 13.07.2011 31.07.2011
סגור מערכות מידע 11/2011 אספקת מחשבים אישים 14.02.2011 21.07.2011
פעיל פרסום 3432423 מכרז - מתן שירותי פרסום 07.05.1999
Page 12 of 12