מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 1/2012 מכרז מסגרת לאספקת מזגנים 19.03.2012 09.04.2012
סגור תפעול 23/2011 פרוייקט לשיפוץ מרכז למידה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים 23.10.2011 10.11.2011
פעיל תפעול 19/2011 מכרז 19/2011 לאספקה והתקנת פרגולה 19.10.2011
סגור תפעול 19/2011 מכרז לאספקת והתקנת פרגולה 23.08.2011 12.09.2011
סגור תפעול 12/2011 מכרז למתן שירותי הסעות 13.07.2011 31.07.2011
סגור מערכות מידע 11/2011 אספקת מחשבים אישים 14.02.2011 21.07.2011
פעיל פרסום 3432423 מכרז - מתן שירותי פרסום 07.05.1999
Page 12 of 12