מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 01/2013 מכרז לאספקה והתקנה של גופי תאורה 17.01.2013 31.01.2013
סגור מערכות מידע 20/2012 מכרז פומבי לתחזוקת שרתים ותקשורת 12.12.2012 24.12.2012
סגור פרסום 19/2012 עריכת קורסי פסיכומטרי 12.12.2012 20.12.2012
בוטל תפעול 18/2012 מכרז להקמת כיתה חכמה 11.11.2012 28.11.2012
סגור תפעול 17/2012 מכרז לשילוט חוצות 04.11.2012 25.11.2012
בוטל תפעול 12/2012 הקמת פיר מעלית 10.10.2012 29.10.2012
סגור תפעול 8/2012 מכרז 8/2012 בנושא מתן שירותי אחריות ואחזקה למעליות בקמפוס האקדמי אחוה 05.08.2012
סגור תפעול 6/2012 שיפוץ מחלקת מחשבים 21.05.2012 11.06.2012
סגור תפעול 5/2012 אספקת שרותי שמירה ואבטחה 22.04.2012 15.05.2012
סגור תפעול 4/2012 מכרז להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות 22.04.2012 06.05.2012
Page 13 of 14