מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 9.2021 מכרז 9.2021 למתן שירותי ניקיון למכללה האקדמית אחוה 09.03.2022 31.03.2022
סגור פרויקטים מיוחדים 4.2022 מכרז 4.2022 לשדרוג מערכת מיזוג אוויר באודיטוריום בניין 1 08.02.2022 15.03.2022
פעיל פרסום 0 פטור ממכרז לקבוצת ספקי פרסום 28.12.21 11.01.2022
פעיל אגף כספים ורכש מנורה הודעת פטור - מנורה מבטחים בע"מ 28.11.2021
סגור פרסום 8/2021 מכרז פומבי דו שלבי עם הליך מיון מוקדם לאספקת שירותי פרסום למכללה האקדמית אחוה 17.11.2021 14.12.2021
פעיל אגף כספים ורכש כוכבי המדבר הודעת פטור- כוכבי המדבר ע"ר מתאריך 13.10.21 17.10.2021
סגור תפעול 6/2021 מכרז פומבי 6/2021 לשיפוץ , אחריות ושירות מעלית בניין 5 עבור מכללת אחוה 05.08.2021 19.09.2021
פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור פרויקטים מיוחדים 0 בקשה להצעת מחיר לחיבור גנרטור לחדר שרתים וכיתות מחשבים 01.03.2022
סגור תפעול 4.2022 פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 2022/4 למתן שירותי הפקה לאירוע 50 שנה 01.03.2022
פעיל תפעול שירות מעליות בקשה להצעת מחיר- שירות ותחזוקה למעליות בקמפוס מכללת אחוה 18.10.2021 04.11.2021
Page 3 of 16