מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור פרויקטים מיוחדים 02/2021 מכרז פומבי מס'2021/02 לרכישה והחלפה של לוחות חשמל ראשיים עבור המכללה האקדמית אחוה 07.06.2021 01.07.2021
סגור תפעול 01/2021 מכרז פומבי מס'2021/01 לאספקת שירותי השגחה בבחינות מקוונות 07.05.2021 01.06.2021
סגור פרויקטים מיוחדים 5/2020 מכרז מס' 5/2020 - למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי עבור המכללה האקדמית אחוה 27.12.2020 17.01.2021
בוטל מערכות מידע 4/2020 מכרז פומבי מס' 4/2020 - להתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל Firewall 13.12.2020 03.01.2021
סגור פרויקטים מיוחדים 3/2020 מכרז פומבי מס' 3/2020 - לאספקת שירותי שמירה ואבטחה במכללה האקדמית אחוה 23.10.2020 16.11.2020
סגור תפעול 2/2020 מכרז פומבי מס' 2/2020 - לאספקה והתקנה של שילוט הכוונה חיצוני (טוטמים) ושילוט פנימי במכללה האקדמית אחוה 21.08.2020 15.09.2020
סגור תפעול 1/2020 עבודות שיפוץ והקמה של חדרי שמע בבניין 2 וחדרי דיבור בבניין 8 26.06.2020 23.07.2020
סגור מערכות מידע 6/2019 מכרז מס' 6/2019 - לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד אור - קולי במכללה האקדמית אחוה 27.12.2019 25.02.2020
סגור תפעול 7/2019 מכרז מס' 7/2019 - לרכישה, אספקה והתקנת ריהוט לבניין מדעים 29.11.2019 26.12.2019
סגור אגף כספים ורכש 5/2019 מכרז מס' 5/2019 - ביטוחי רכוש וחבויות 12.08.2019 19.08.2019
Page 3 of 14