מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 10/2017 מכרז לביצוע עבודות פיתוח, תשתית, גינון והשקיה 09.07.2017 27.07.2017
פעיל תפעול 11/2017 מכרז לביצוע עבודות שיפוץ בשירותים בשטח המכללה 09.07.2017 27.07.2017
בוטל מערכות מידע 7/2017 מכרז לחכירה תפעולית של מדפסות ומכונות משולבות להפקת מסמכים והפעלת חנות שרות לסטודנט 03.07.2017 31.07.2017
פעיל מערכות מידע 6/2017 פתרון בתחום מחשוב הענן 30.06.2017 05.07.2017
פעיל מערכות מידע 4/17 מכרז לשדרוג מולטימדיה באודיטוריום 07.05.2017 29.05.2017
סגור תפעול 3/2017 מכרז פומבי למתן שירותי גינון 08.03.2017 26.03.2017
פעיל תפעול 17/2016 מכרז לביצוע עבודות להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה 13.12.2016 19.01.2017
פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 5/2017 פלה"מ לביצוע קורסי עזרה ראשונה 22.06.2017 06.06.2017
סגור תפעול 2/2017 פניה לקבלת הצעות מחיר לשירותי יועץ בטיחות 06.03.2017 26.03.2017
פעיל מכינה 1/2017 פניה לקבלת הצעות מחיר לביצוע קורס פסיכומטרי 15.01.2017 20.02.2017
Page 3 of 12