מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור מערכות מידע 6/2019 מכרז מס' 6/2019 - לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד אור - קולי במכללה האקדמית אחוה 27.12.2019 25.02.2020
סגור תפעול 7/2019 מכרז מס' 7/2019 - לרכישה, אספקה והתקנת ריהוט לבניין מדעים 29.11.2019 26.12.2019
סגור אגף כספים ורכש 5/2019 מכרז מס' 5/2019 - ביטוחי רכוש וחבויות 12.08.2019 19.08.2019
סגור תפעול 4/2019 מכרז מס' 4/2019 - להפעלת מזנון מרכזי -בשרי וחלבי ועמדות מכירה חלביות במכללה האקדמית אחוה 19.07.2019 18.08.2019
סגור תפעול 3/2019 מכרז פומבי מס' 3/2019 - עבודות שיפוץ (חלקי) בניין 5 15.07.2019 31.07.2019
סגור תפעול 2/2019 מכרז מס' 2/2019 - לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח 30.06.2019 28.07.2019
בוטל פרויקטים מיוחדים 10/2018 מכרז מס' 10/2018 - להתקנת גנרטורים בבניינים 2 ו 4 06.12.2018 02.01.2019
סגור פרויקטים מיוחדים 9/2018 מכרז מס' 9/2018 - לשיפוץ קפיטריה 12.10.2018 19.12.2018
סגור תפעול מכרז פומבי מס' 8/2018 מכרז מס' 8/2018 - להחלפה אספקה והתקנת שתי יחידות צ'ילרים עם משאבות אינטגרליות הממוקמות בבניין 5 09.05.2018 03.06.2018
בוטל תפעול מכרז פומבי מס' 6/2018 מכרז מס' 6/2018 - לאספקת שירותי ניקיון 17.04.2018 10.06.2018
Page 5 of 16