מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור מערכות מידע מכרז פומבי מס' 7/2018 מכרז מס' 7/2018 - לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות Microsoft במסגרת הסכם Ovs-Es 12.04.2018 30.04.2018
פעיל תפעול 4/2018 מכרז מס' 4/2018 - למתן שירותי גינון והשקיה 12.03.2018 25.04.2018
בוטל מערכות מידע מכרז פומבי מס' 5/2018 מכרז פומבי מס' 5/2018 - לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות Microsoft במסגרת הסכם Ovs-Es 25.02.2018 13.03.2018
סגור פרויקטים מיוחדים 3/2018 מכרז מס' 03/2018 - אספקת והתקנת פרגולה 11.02.2018 28.02.2018
סגור תפעול 2/2018 מכרז לחכירה תפעולית של מדפסות ומכונות משולבות להפקת מסמכים והפעלת חנות שרות לסטודנט 07.01.2018 28.01.2018
בוטל תפעול 1/2018 מכרז למתן שירותי גינון 02.01.2018 30.01.2018
פעיל מערכות מידע 13/2017 מכרז לחכירה תפעולית של מדפסות ומכונות משולבות להפקת מסמכים והפעלת חנות שרות לסטודנט 21.08.2017 14.09.2017
בוטל תפעול 12/2017 מכרז פומבי לשיפוץ כיתת מחשבים 20.07.2017 08.08.2017
סגור תפעול 10/2017 מכרז לביצוע עבודות פיתוח, תשתית, גינון והשקיה 09.07.2017 27.07.2017
פעיל תפעול 11/2017 מכרז לביצוע עבודות שיפוץ בשירותים בשטח המכללה 09.07.2017 27.07.2017
Page 6 of 16