מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 21/2014 פניה לקבלת הצעת מחיר לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ 06.08.2014 13.08.2014
סגור תפעול 10/2014 הספקה והתקנה של כסאות רחף 23.07.2014 06.08.2014
סגור תפעול 20/2014 פניה לקבלת הצעת מחיר לעבודות חשמל 16.07.2014 28.07.2014
סגור תפעול 17/2014 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד משרדי 23.06.2014 03.07.2014
סגור תפעול 19/2014 פנייה לקבלת הצעת מחיר לשירותי הסעות 19.06.2014 25.06.2014
סגור מערכות מידע 08/2014 מכרז פומבי להתקנה, ישום והטמעה של מערכת Firewall מתקדם (UTM) וייעוץ תקשורת 18.06.2014
סגור מערכות מידע 16/2014 מכרז למצלמות אבטחה 27.05.2014 25.06.2014
סגור פרסום 05/2014 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בתחומי דפוס אופסט, דפוס דיגיטלי והפקה כוללת 08.05.2014 28.05.2014
סגור תפעול 07/2014 פנייה לקבלת הצעת מחיר לקבלת שירותי ממונה בטיחות 04.05.2014 22.05.2014
סגור תפעול 04/2014 מכרז למתן שרותי גינון 26.03.2014 24.04.2014
Page 8 of 12