מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
פעיל תפעול 14/2016 מכרז למתן שירותי הסעות 30.06.2016 19.07.2016
סגור מערכות מידע 11/2016 מכרז פומבי לאספקה והתקנת ציוד רשת אלחוטי 15.06.2016 30.06.2016
בוטל תפעול 8/2016 מכרז מסגרת לאספקת מזגנים ומתן שרותי אחריות 13.06.2016
בוטל מערכות מידע 7/2016 מכרז לאספקת והתקנת ציוד רשת אלחוטי WIFI 22.05.2016 06.06.2016
סגור מערכות מידע 6/2016 מכרז למתן שירותי תחזוקה ואחריות לשרתים ולציוד תקשורת ותמיכה לשירותי מחשוב 10.05.2016 24.05.2016
סגור תפעול 3/2016 מכרז להחלפה ושדרוג מערכת גילוי וכיבוי אש 07.03.2016 31.03.2016
בוטל מערכות מידע 4/2016 מכרז למתן שירותי תחזוקה ואחריות לשרתים ולציוד תקשורת ותמיכה לשירותי מחשוב 28.02.2016 15.03.2016
סגור תפעול 2/2016 מכרז לרכישה, התקנה ומתן שרותי אחריות ותחזוקה ללוחות חשמל 24.01.2016 11.02.2016
פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור מערכות מידע 12/2016 פניה לקבלת הצעות מחיר לתחזוקה ופיתוח של מערכת ניהול זהויות 21.06.2016 05.07.2016
סגור מכינה 5/2016 פלה"מ לביצוע קורס פסיכומטרי 17.03.2016 03.04.2016
Page 8 of 16