מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 11/2014 מכרז למתן שירותי הסעות 17.08.2014 28.08.2014
סגור תפעול 24/2014 בקשה להצעת מחיר לביצוע תיקוני רמפות 06.08.2014 13.08.2014
סגור תפעול 22/2014 בקשה להצעת מחיר לעבודת נגרות 06.08.2014 13.08.2014
סגור תפעול 23/2014 פניה לקבלת הצעת מחיר לשיפוץ תאי שירותים 06.08.2014 13.08.2014
סגור תפעול 21/2014 פניה לקבלת הצעת מחיר לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ 06.08.2014 13.08.2014
סגור תפעול 10/2014 הספקה והתקנה של כסאות רחף 23.07.2014 06.08.2014
סגור תפעול 20/2014 פניה לקבלת הצעת מחיר לעבודות חשמל 16.07.2014 28.07.2014
סגור תפעול 17/2014 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד משרדי 23.06.2014 03.07.2014
סגור תפעול 19/2014 פנייה לקבלת הצעת מחיר לשירותי הסעות 19.06.2014 25.06.2014
סגור מערכות מידע 08/2014 מכרז פומבי להתקנה, ישום והטמעה של מערכת Firewall מתקדם (UTM) וייעוץ תקשורת 18.06.2014
Page 8 of 12