מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 19/2014 פנייה לקבלת הצעת מחיר לשירותי הסעות 19.06.2014 25.06.2014
סגור מערכות מידע 08/2014 מכרז פומבי להתקנה, ישום והטמעה של מערכת Firewall מתקדם (UTM) וייעוץ תקשורת 18.06.2014
סגור מערכות מידע 16/2014 מכרז למצלמות אבטחה 27.05.2014 25.06.2014
סגור פרסום 05/2014 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בתחומי דפוס אופסט, דפוס דיגיטלי והפקה כוללת 08.05.2014 28.05.2014
סגור תפעול 07/2014 פנייה לקבלת הצעת מחיר לקבלת שירותי ממונה בטיחות 04.05.2014 22.05.2014
סגור תפעול 04/2014 מכרז למתן שרותי גינון 26.03.2014 24.04.2014
סגור תפעול 03/2014 פניה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי הסעות 16.02.2014 17.02.2014
סגור פרסום 1/2014 שירותי יחסי ציבור, דוברות וייעוץ בנושא תקשורת 22.01.2014 06.02.2014
סגור תפעול 02/2014 פניה לקבלת הצעות מחיר לאספקת נייר-חדש 08.01.2014 13.01.2014
בוטל תפעול 18/2013 פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת נייר 25.12.2013 30.12.2013
Page 8 of 11