מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 17/2013 מכרז למתן שירותי ניקיון 11.12.2013 23.12.2013
סגור מערכות מידע 16/2013 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים אישים ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה 24.11.2013
סגור מערכות מידע 16/2013 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים אישים ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה 24.11.2013
סגור מערכות מידע 11/2013 התקנה, יישום והטמעה של מערכת גישה לרשתות המכללה (NAC) 11.09.2013
בוטל תפעול 9/2013 מכרז פומבי למתן שרותי ניקיון 22.08.2013 10.09.2013
סגור מערכות מידע 7/2013 אספקה והתקנה של עמדות מרצה, אמצעי אודיו ווידאו בכיתות לימוד 12.08.2013
סגור תפעול 5/2013 מכרז למתן שירותי הסעות 29.07.2013 11.08.2013
סגור תפעול 04/2013 מכרז לשיפוץ כיתות לימוד 10.07.2013 25.07.2013
סגור מערכות מידע 02/2013 מכרז לרכישה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ERP 16.05.2013
פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור מערכות מידע 03/2013 פניה לקבלת הצעת מחיר לתחזוקה ופיתוח של ניהול זהויות 04.07.2013 11.07.2013
Page 9 of 11