מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 03/2014 פניה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי הסעות 16.02.2014 17.02.2014
סגור פרסום 1/2014 שירותי יחסי ציבור, דוברות וייעוץ בנושא תקשורת 22.01.2014 06.02.2014
סגור תפעול 02/2014 פניה לקבלת הצעות מחיר לאספקת נייר-חדש 08.01.2014 13.01.2014
בוטל תפעול 18/2013 פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת נייר 25.12.2013 30.12.2013
סגור תפעול 17/2013 מכרז למתן שירותי ניקיון 11.12.2013 23.12.2013
סגור מערכות מידע 16/2013 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים אישים ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה 24.11.2013
סגור מערכות מידע 16/2013 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים אישים ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה 24.11.2013
סגור מערכות מידע 11/2013 התקנה, יישום והטמעה של מערכת גישה לרשתות המכללה (NAC) 11.09.2013
בוטל תפעול 9/2013 מכרז פומבי למתן שרותי ניקיון 22.08.2013 10.09.2013
סגור מערכות מידע 7/2013 אספקה והתקנה של עמדות מרצה, אמצעי אודיו ווידאו בכיתות לימוד 12.08.2013
Page 9 of 12