מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 1/2016 מכרז לבינוי, שיפוץ, הנמכות תקרה, חשמל ותקשורת 20.01.2016 04.02.2016
סגור מערכות מידע 25/2015 מכרז מסגרת לאספקת מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מסכים ושרותי אחריות ותחזוקה 20.12.2015 31.12.2015
סגור מערכות מידע 21/2015 מכרז לרכישה, התקנה ומתן שרותי תחזוקה ואחריות למערכת אחסון מרכזית ותשתית iscsi 30.11.2015 24.12.2015
בוטל מערכות מידע 20/2015 מכרז מסגרת לאספקת מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מסכים ושרותי אחריות ותחזוקה 19.11.2015 03.12.2015
סגור תפעול 19/2015 מכרז לרכישה, התקנה ומתן שירותי אחריות למעלון 11.11.2015 06.12.2015
פעיל פרסום 17/2015 מכרז למתן שירותי פרסום 04.11.2015 22.11.2015
פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור מערכות מידע 24/2015 פניה לקבלת הצעות מחיר לרכישה 09.12.2015 24.12.2015
סגור תפעול 13/2015 פלה"מ לביצוע עבודות שיפוץ 05.08.2015
סגור תפעול 14/2015 פניה לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות נגרות 05.08.2015
סגור תפעול 15/2015 פניה לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ וחשמל 05.08.2015 16.08.2015
Page 9 of 16