מלגות הצטיינות ומצויינות

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה דרך משרד מידע והרשמה
גובה המלגה: 
5000 ₪ - מימון מלא

מלגות הצטיינות: הקמפוס מעניק מלגות שכר לימוד לסטודנטים המצטיינים בלימודיהם.

תכנית מצוינים, סטודנטים בתוכנית למצטיינים זוכים לפטור מלא משכר הלימוד למשך כל התואר למעט אגרות חובה ורשות, באמצעות הלוואה מותנית מועדפת. כמו כן, תלמידי המסלול מקבלים מלגה בסך 5000 ₪ בכל שנת לימודים בהתאם להנחיות משרד החינוך.