מלגת סטודנט מלווה למידה (פר"ח לשם)

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
גובה המלגה: 
8000 ₪ (יתעדכן בתחילת השנה הבאה)

פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי הפועל בשיתוף עם המוסדות האקדמיים ברחבי הארץ.

במסגרת חונכות פר"ח מתקיים פרויקט "פר"ח לשם", פרויקט מיוחד במכללה של סיוע סטודנט לסטודנט אשר במסגרתו נותנים סטודנטים בעלי הישגים טובים בלימודים סיוע לסטודנטים עם לקות למידה.

תמורת החונכות המתבצעת לאורך שנת הלימודים, תוענק מלגת פרח מוגדלת  בסכום של 8000 ₪. הגדלת מלגה נוספת תוענק לסטודנטים משרתי מילואים.

להרשמה ופרטים יש לפנות לצוות הייעוץ של דיקן הסטודנטים טל: 08-8588158.

דרישות סף: 

משך הפעילות של החונכות הוא שנה אקדמית אחת. קבלת הסטודנטים היא על בסיס ציונים ובשיטת "כל הקודם זוכה".

תאריכי רישום: 
ההרשמה למלגה זו מתבצעת לרוב בחודשים אוגוסט-אוקטובר.