חבר הנאמנים

העמותה המאוחדת אחוה

ועד מנהל
יו"ר ועד מנהל - גב' שרה פרידמן
מר אבנר גולדמן
מר משה גרינפלד
ד"ר מטי הרכבי-צרפתי
מר איציק וויס
ד"ר חזי יוסף
ד"ר יאיר כוכב
עו"ד ציון משה
מר גבי נחום
מר משה קזולה
מר ראובן שמעיה

 

חבר הנאמנים
יו"ר חבר הנאמנים - אלוף במיל' חגי טופולנסקי
מר קובי אביבי
מר דרור אהרון
ד"ר חיים איילון
ד"ר שלום אלדר
ד"ר מוחמד אלנבארי
מר מיכאל בן שטרית
ד"ר אלון בר
מר שמואל ברקוביץ
מר אבנר גולדמן
מר משה גרינפלד
ד"ר מטי הרכבי-צרפתי
מר איציק וייס
מר אליהו (ללו) זוהר
מר חנן חסיד
ד"ר חזי יוסף
עו"ד עמית יפרח
ד"ר יאיר כוכב
מר מיכאל לוי
גב' עדי לוי
מר דני מורבייה
ד"ר נגיסט מנגשה
עו"ד ציון משה
מר גבי נחום
מר דויד סעידי
גב' שרה פרידמן
מר משה פריווה
מר יוסי פרץ
מר משה קזולה
פרופ' איל קמחי
מר אבי קסטרו
גב רות קרטר
רו"ח יהודית קריסטל
ד"ר עזרא שהרבני
מר דרור שורמר
מר רמי שלמור
מר שלמה שמאי
מר ראובן שמעיה
מר יוגב שריד