חבר הנאמנים

העמותה המאוחדת אחוה

ועד מנהל
יו"ר ועד מנהל - גונדר משנה בדימוס שרה פרידמן
מר אבנר גולדמן
מר משה גרינפלד
ד"ר מטי הרכבי-צרפתי
ד"ר חזי יוסף
ד"ר יאיר כוכב
עו"ד ציון משה
מר גבי נחום
מר מיכאל בן שטרית
ד"ר נגיסט מנגשה
מר אבי קסטרו
גב' רות קרטר
 
חבר הנאמנים
יו"ר חבר הנאמנים - עו"ד עמית יפרח
מר קובי אביבי
מר דרור אהרון
ד"ר חיים איילון
ד"ר שלום אלדר
ד"ר מוחמד אלנבארי
ד"ר אלון בר
מר שמואל ברקוביץ
מר אבנר גולדמן
מר משה גרינפלד
ד"ר מטי הרכבי-צרפתי
מר אליהו (ללו) זוהר
ד"ר חזי יוסף
ד"ר יאיר כוכב
מר מיכאל לוי
גב' עדי לוי
מר דני מורבייה
ד"ר נגיסט מנגשה
עו"ד ציון משה
מר גבי נחום
מר דויד סעידי
גב' שרה פרידמן
מר משה פריווה
מר יוסי פרץ
פרופ' איל קמחי
מר אבי קסטרו
גב רות קרטר
ד"ר עזרא שהרבני
מר דרור שור
מר רמי שלמור
מר שלמה שמאי
מר יוגב שריד
מר מיכאל בן שטרית