חבר הנאמנים

העמותה המאוחדת אחוה

ועד מנהל

 • שרה פרידמן - יו"ר
 • ד"ר חיים איילון
 • מר אבנר גולדמן
 • ד"ר מטי הרכבי-צרפתי
 • ד"ר יוסף חזי
 • משה גרינפלד
 • מר רחמים חסון
 • גב' מיכל דותן-לוין
 • מר איציק וויס
 • מר משה קזולה
 • מר ראובן שמעיה

אסיפה כללית

 • יו"ר אסיפה כללית- חגי טופולנסקי
 • פרופ' יהושוע אניקסטר
 • פרופ' רונית בוגלר
 • פרופ' יוסף צלגוב
 • פרופ' עזרא שהרבני
 • ד"ר חיים איילון
 • ד"ר שלום אלדר
 • ד"ר הלה הדס
 • ד"ר מטי הרכבי-צרפתי
 • ד"ר יוסף חזי
 • עו"ד עמית יפרח
 • עו"ד נגה נובוגרוצקי זלץ
 • רו"ח יהודית קריסטל
 • מר אפרים ברנס
 • מר שמואל ברקוביץ
 • מר אבנר גולדמן
 • מר משה גרינפלד
 • מר איציק וייס
 • מר רחמים חסון
 • מר חנן חסיד
 • גב' אילנה יוגב
 • מר מיכאל לוי
 • מר דויד סעידי
 • גב' שרה פרידמן
 • גב' צופי צור
 • מר משה קזולה
 • גב רות קרטר
 • מר דרור שור
 • מר שלמה שמאי
 • מר ראובן שמעיה
 • מר יוגב שריד
 • מר רענן שריר ז"ל
 • מר רמי שלמור
 • מר מיכאל בן שטרית
 • אלוף במיל' חגי טופולנסקי
 • ד"ר נגיסט מנגשה
 • מר גבי נחום
 • מר קובי אביבי
 • גב' מיכל דותן-לוין