מורן אוקון

מורן אוקון

תפקיד: רכזת מנהלית היחידה לכניסה להוראה
דוא"ל: moran_o@achva.ac.il
טלפון: 08-8588087
שם מחלקה/צוות: רכזות מנהל סטודנטים

יחידות מינהל קשורות

  • בית ספר לחינוך