פנינית רוסו-נצר

ד"ר פנינית רוסו-נצר

תפקיד: ראש החוג
טלפון:
שם מחלקה/צוות: החוג לחינוך
קישור לדף המרצה:פנינית רוסו-נצר

יחידות מינהל קשורות

  • בית ספר לחינוך