ג'אזי אבוכף

ג'אזי אבוכף

תפקיד: מנהל תכנית שער לאקדמיה
טלפון: 08-8588027
שם מחלקה/צוות: צוות משרד הדיקן
שעות קבלה:

יחידות מינהל קשורות

  • דיקן הסטודנטים