תמרי גלעד-יקונט

תמרי גלעד-יקונט

תפקיד: רכזת נגישות
טלפון: 08-8588171
שם מחלקה/צוות: צוות משרד הדיקן
שעות קבלה:
  • יום א', ב', ג'   10:00 - 13:30 , 14:30 - 15:00 
  • יום ה'            10:00 - 13:30 

יש לתאם את הפגישה מראש

חדר מס'  11

יחידות מינהל קשורות

  • דיקן הסטודנטים