לוגיסטיקה אקדמית

תפקיד שם דוא"ל טלפון
מנהלת אגף לוגיסטיקה ותפעול ורד זולר קורדובה veredzo@achva.ac.il 08-8588194
מנהלת יחידת לוגיסטיקה אקדמית עליזה אסקוזידו aliza_es@achva.ac.il 08-8588128
מ"מ רכזת בחינות ביה"ס למדעים גלי סלומון gali_s@achva.ac.il 08-8588164
רכזת משגיחות לילך ימיני lilach_y@achva.ac.il 072-2248529
רכזת שיבוץ חדרים, שיבוץ משגיחים, בחינות תאיר משה Tair_m@achva.ac.il 08-8588117
רכזת בחינות בי"ס לחינוך ובי"ס לתארים מתקדמים לירז לוי liraz_l@achva.ac.il 072-2248504