נתן מיידלר

נתן מיידלר

תפקיד: פסיכולוג קליני
טלפון:
שם מחלקה/צוות: קליניקה פסיכולוגית רגישת תרבות

יחידות מינהל קשורות

  • לשכת מנכ"ל