מיטל יפת

מיטל יפת

תפקיד: ראש מינהל אקדמי
טלפון: 08-8588191
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • מנהל אקדמי